This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

tampere-osallistuminen Tampere / osallistuminen
http://www.tampere.fi/osallistuminen

-> aloita lisäämällä nimesi oikean yläkulman painikkeesta

Tämä on vapaasti muokattava yhteiskirjoitusmuistio. Kuka tahansa Tampereen osallistumistapojen kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua keskusteluun tällä foorumilla. 

Palaverit
http://pad.okfn.org/p/tredemokratia-25032014
Muistio on luotu Demokratiapäivän 17.10 Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marinin chatin (ja Twitter-keskustelun ) perusteella. Muistion avasi Raimo Muurinen. Muistio ei ole Tampereen kaupungin virallinen osallistumiskanava eikä se sido kaupunkia mihinkään. Päinvastoin, tämä kanava edustaa kuntalaisten omaehtoista osallistumista ja halua osallistua kaupungin kehittämiseen.

Linkki Twitter-keskusteluun https://twitter.com/MarinSanna/status/390811770807263232

Pormestari on nimittänyt asukasdemokratiaryhmän elokuussa 2013. Sen puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja Sanna Marin ja varapuheenjohtajana apulaispormestari Olli-Poika Parviainen.

Tarkoituksena on suunnitella kaikille avoimella tavalla Tampereen asukasdemokratiatyöryhmän toimintaa ja asukasdemokratian kehittämistä. Erityiskysymys aluksi kuuluu, miten asukasdemokratiaryhmän tulisi toimia, jotta se palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman hyvin.


Lisää nimikirjaimesi tekstisi alkuun ja kirjoita vastauksesi vapaasti valitsemaasi kohtaan. 

SannaM: Kokoonnuimme eilen 16.10. ensimmäistä kertaa kaupungin toimijoiden kanssa ideoimaan asukasdemokratiatyöryhmän toimintaa ja tarkoitusta. Mistä tämän tapaamisen muistio tai pöytäkirja löytyy? Missä sitä voi kommentoida verkossa?Oma näkemykseni on, että varsinaisen työryhmän rinnalla toimisi useita eri verkostoja, jotka pohtisivat asukasdemokratiaan ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Olisi hienoa saada mahdollisimman usea kuntalainen ja taho osallistumaan demokratiatyöhön. Tarvittaessa voisimme sitten järjestää työryhmän ja eri toimijoiden tapaamisia yksittäisten aiheiden tiimoilta.

RM: yhteiskirjoitusmuistio on vain yksi tapa mahdollistaa kaikille avoin osallistuminen. Siinä, missä yhdelle kasvokkainen tapaaminen voi olla helpompi tapa tuoda mielipiteensä julki, ei toisella ole ajan tai liikuntaesteen vuoksi mahdollisuutta osallistua samaan tilaisuuteen.

RM: mitä pormestarin taannoisen nettikyselyn vastausten mukaan pitäisi ottaa huomioon? Entä demokratiayksikön kokemusten mukaan?


Yleisiä ideoita
- olisi hienoa jos Tampereen ja Helsingin päätöksentekoasiakirjat olisi luettavissa samanlaisen avoimen datan rajapinnan kautta, eli että Tampereen asiakirjoihin avattaisiin samanlainen tai yhdessä eteenpäinkehitetty rajapinta kuin Helsingin asiakirjoihin http://dev.hel.fi/apis/openahjo

PK: Olisi hienoa myös nähdä jokaisen kunnanvaltuustoon äänestetyn kaikki puheenvuorot, päätökset ja vaalilupaukset koottuna nätisti vierekkäin. Niin ettei niitä tarvitsisi jokaisen erikseen kaivaa noista pitkistä asiakirjoista.