This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

roadshow-kuopio-tyopaja-osallistumistyokalut Open Knowledge Roadshow Kuopio

http://okroadshowkuopio.eventbrite.com/

http://pad.okfn.org/p/roadshow-kuopio-tyopaja-osallistumistyokalut

OSALLISTUMISTYÖKALUT -TYÖPAJA

Osallistujat:


INTRO / LINKKEJÄ


https://www.facebook.com/groups/opendatakuopio


KESKUSTELUA / IDEOITA

Osallisuushanke SALLI, resurssi kouluttamaan 

TEKEMINEN
Ryhmä toiveita jatkolle:

LIITTYKÄÄ RYHMÄÄN: https://www.facebook.com/groups/opendatakuopio/

Päätökset näkyviin  http://fi.okfn.org/paatokset-nakyviin/
Kartta- aikajanaesimerkki http://timemapper.okfnlabs.org/okfn/medieval-philosophers#3
-> viesti Ari Paanalalle ja hallintopäällikölle 


Osallistumistyökalut työpaja (Ari P kooste):
-Open Data Kuopio keskustelu avoimesta päätöksenteosta tai oma ryhmänsä?
-päätöksenteon prosessiläpikäyminen kansalaisen näkökulmasta - mikä soveltuu mihinkin? mitä päätetään missä?
-valtuusto, virkamiehet, lautakunnat, päätöksenteko, asukkaat jne.
    -osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen ohjelma - Osallisuushanke SALLI
-median mukaanotto keskusteluun? Tietoisuuden nostaminen?

Osallisuus lainsäädännössä - mitä lakimuutoksia pitäisi tai miten ne voisi laillisesti "ohittaa"?

Yksi sovellus mikä nousi esille, että miten jokainen voisi olla oman elämänsä kaavoittaja - maakunta-, yleis- tai asemakaavoittaja