This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

open_science_finland HUOM: OKF Raportointia varten meillä on olemassa myös logi googledocsissa:
https://docs.google.com/document/d/1fauV4SlAxVcmzDI76d6yUuJTc-9iRDagpgYmqSQPrmE/edit


Tieteen tiedotus -haku (dl 17.8.)

AIEHAKEMUKSEN LUONNOSTELUA TÄÄLLÄ: https://okffi.hackpad.com/Avoimen-tieteen-tapahtumapiv-Aiehakemus-Tieteen-tiedotus-rylle-kwQ0bw1O4W5

Tieteen tiedotus ry julistaa haettavaksi rahoitusta tieteellisen tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen ja saattamiseen yleisön tietoisuuteen. Jaettavana on 200 000 euroa, josta yhdistys rahoittaa 1–4 hanketta. http://www.tieteentiedotus.fi/ajank.html

Kolmesivuisen aiehakemuksen määräaika on 17.8.2015. 

Aiehakemuksessa on kuvattava hankkeen

a) tausta
b) tavoitteet
c) toteutus
d) vastuullinen toteuttaja

Aiehakemuksen perusteella jatkoon pääsevät hankkeet valitaan syyskuussa. Lopulliset rahoituspäätökset tehdään marraskuun aikana

Tavoite:

Mahdollisia yhteistyötahoja: Heureka, Yliopistokirjastot, Avoin tiede ja tutkimus -hanke. Yhteistyökumppanit kuitenkin siten, ettei rakenneta mitään hankekonsortiota. Hanke olisi OKFin vetämä, mutta siinä hyödynnettäisiin synergioita muiden toimijoiden kanssa (esim. tiloja, verkostoja, yhteisesiintymisiä jne.).

Hankkeen kontekstissa käsitteet "avoin tiede" ja "suuri yleisö" kannattaa hahmottaa laajimmalla mahdollisella tavalla kattamaan mm. tieteen yleistajuistamisen, kansalaistieteen, tutkijat (jotka hekin ovat maallikkoja muiden kuin oman tieteenalansa substanssin osalta), kansalaiset, journalistit, päättäjät.

Ideoita:
    
Työpajakiertue ympäri Suomea, jossa tutkijat, perustutkinto-opiskelijat ja lukiolaiset kohtaisivat. Esim. hackathon-tyyppinen formaatti, jossa olisi tutkijoiden omista aineistoistaan ja tutkimuskysymyksistään lähtien huolella valmistelemia tehtäviä? Tuloksia voitaisiin esitellä esim. Heurekassa, Tiede-lehdessä.

Avoin tiede -roadshow, ensisijaisena kohderyhmänä tutkijat. Voitaisiin tuottaa osin yhdessä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa. Lopputuotteena voisi olla avointa tiedettä ja sitä tekeviä tutkijoita esittelevä verkkosivu samassa hengessä Viileät tutkijat (http://arcticcentre.ulapland.fi/coolexperts/) -sivuston kanssa? Tähän olisi yhdistettävissä myös Open Science Finland -ryhmässä käyty keskustelu avoimen tieteen menetelmä-wikistä.

Lajirikkaus tms. datan visualisointi Heurekan Tiedettä pallolle -formaattiin.

"Tutkijoiden TED-talkit": pitchaus ja esiintymiskoulu tutkijoille. Lopputuloksena voisi olla sarja videoita ja/tai tapahtumia, joissa tutkijat esittelevät erilaisille yleisöille tutkimustaan ja ideoitaan (esim. yritykset, päättäjät, kansalaiset)

Jo suunniteltujen aktiviteettien muotoilu siten että niiden tueksi voitaisiin tätä rahoitusta hakea:
    -  Avoimen tieteen päivä ja iltatapahtuma Heureka / HY Keskustakampus
    - Avoimen tieteen päivät eri paikkakunnilla
    - Avoimen tieteen blogin ylläpito (vähän päällekkäinen ATT:n kanssa kyllä)
    
TÄSSÄ VAIN JOITAKIN IDEOITA! SAA YHDISTELLÄ JA KEHITTÄÄ KOKONAAN UUSIA!
Name: Open Science Show & Tell @ Helsinki University

Time: 10.3.2015, klo 9.00-11.30
Place: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24a - downstairs seminar room

http://open-science-finland-01.eventbrite.com

FB: https://www.facebook.com/events/1540908349501633/

Open Science  is quickly becoming a buzz phrase. Funding organizations call for open research  data and no one really likes that scientific publications are behind  paywalls, but are there some tangible benefits for openess? Many are scientists already publishing their work open access. Some scientists are even doing most of their work in the open  by  sharing their research ideas and notes publicly on the web for  commenting and collaborative processing.

What is the open science movement all about and how does it relate to the day-to-day work of individual scientists ?

You are most welcome to join this show & tell event! The idea of a show & tell is not to provide conventional presentations but to give people an opportunity to share and discuss their experiences. Open science is not  rocket science (although it can also be rocket science!) - everybody can benefit from being open.

Agenda
9:00 morning coffee and croissant served

9:30 Introduction: Why I think open science is great
 Joona Lehtomäki, post-doc researcher, Conservation Biology Informatics Group, Department of Biosciences, University of Helsinki

9:50 Case I: Managing open scientific collaboration: the nmrlipids project
Samuli Ollila, Department of Biomedical Engineering and Computational Science, Aalto University

10:20 Case II: Academy Research Proposal made openly
Antti "Jogi" Poikola, Helsinki Institute for Information Technology HIIT
http://bit.ly/open-science-somus

10:40 Case III: Open Research in the Humanities
 Eetu Mäkelä, Department of Modern Languages, University of Helsinki / Department of Computer Science, Aalto University
 http://j.mp/okfnohr

11:00 Discussion

11:30 Session ends
--

Ilmoittautuminen


Tavoite

Kieli

Kohdeyleisö
Markkinointi

Videointi

Tarjoilut
----

Kimmo Koskinen (HY kirjasto, open access)
Samuli Ollila (nmrlipids) - http://nmrlipids.blogspot.fi/ vrt. http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath_Project & http://polymathprojects.org/ 
Päivi Rauste (CSC) 
Jessica (CSC)
Heidi Laine (CSC)
Sami Laine (Aalto, Siili Solutions, open data open science)
Liisa Siipilehto (HY kirjasto)
Sirkku Ikonen (väikkäriä tieteen filosofiaan liittyen)
Matti Kinnunen (OKF)
Juho Lehtonen (CSC ATT-hankkeessa koodarina)
Joona Lehtomäki (OKF ATT-edustaja)
Tuija Sonkkila (Aalto)
Markus Kainu (OKF - menossa FAO:oon R-koodariksi)
Marina (CSS ATT project english part openscience.fi)
Mikko Tolonen (digital humanities project with Leo Lahti)
Maija Paavolainen (HY kirjasto)


Initial ideas of OKF open science group
1. Raise the flag of "open science" so that people don't feel so lonely
2. Engage projects and initiatives (such as ATT)
3. Support the Finnish open science community by bringing people together & via international networks - an open forum
-> one international network is the rd-alliance https://europe.rd-alliance.org/events/seminar-what-does-research-data-alliance-offer-finland
-> Another is the general OKF Open Science work group whose members are active and easy to meet in OK Festivals etc.

ATT-hanke
Kaksi kohderyhmää:
Työryhmäseminaari 27.3., Tieteiden talo. Ohjelma valmistuu myöhemmin.

Communication
avointiede.fi -sivusto
englanninkielinen openscience.fi ei ole kopio suomenkielisestä, vaan enemmänkin kansainvälinen käyntikortti
use the FB group freely "not owned by anybody" https://www.facebook.com/groups/241398182642057/
maybe something similar than http://yle.fi/aihe/yle-kipina

Avoimen tieteen koulutus
Kansalliskirjaston rekry https://avointiede.fi/-/haetaan-koulutuskoordinaattoria-avoimen-tieteen-koulutuksien-suunnitteluun-ja-koordinointiin
Avaa -platform education - bring your data day
http://software-carpentry.org/
Tutkijakoulut

Muut projektit
Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyyn on jätetty haaste Aalto-yliopiston kieltäydyttyä luovuttamasta tietoa kv. tiedekustantajille maksetuista lisenssimaksuista. Haaste on jätetty yksityishenkilönä, mutta käytännössä OKF Avoimen tieteen työryhmän tutkijaverkosto on tukenut hanketta monin tavoin. Yhteenveto tapahtumista on okffi-science github-sivulla: https://github.com/okffi-science/2014-tietopyynto-lisenssimaksut ja oikeuden ratkaisua odotetaan kevään aikana. Tietopyyntö kytkeytyy laajempaan kv. liikehdintään ja olemme olleet yhteydessä muissa maissa käynnissä oleviin vastaaviin tietopyyntöhankkeisiin.

Materiaali
Datan hallinnan oppaan päivitys
avoimen tieteen käsikirjan aikaisempaa "konkreettisempi" versio - yleisen oppaan kirjoittaminen äärimmäisen vaikeaa
- data
- publications
- methods (this is the hard part)

University data policies

Motivation for researchers
All the tools are there!
- is it the difference between natural sciences and others?
- the barrier mostly is not technical - bigger one is the insentive problem
- what data to share? you only know when you share and other people try to use - then you know what you should have done :)

Rahoitus
6aika: open science education + open uraban data
so much preassure - lot's of potential
lot's of open science related funding at least in humanities
network could support researchers who wsh to include open science in their grant applications
Foster: https://www.fosteropenscience.eu/
connect Finnish researchers to international initiatives
Academy of Finland will be opening a funding scheme titled "Digitaaliset ihmistieteet" in May
 http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Akatemiaohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Digital-Humanities/

Ks. myös
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Tiedotteet1/Strategisen-tutkimuksen-neuvosto-linjasi-rahoitusperiaatteiden-paapiirteet/


List of suggestions (konseptit)
Panton Fellows -tyyppinen toiminta (https://okfn.org/projects/panton-fellowships/)

AVAA hackathons "bring your own data"

Show and tell events -> show and tell videos?

Oppimateriaali http://bit.ly/avoimen_tieteen_kurssi

Tämä on kronologinen "uusin päällimmäisenä" -muistio Open Science Finland -liittyvistä jutuista - Lisää tänne linkit tai muistiinpanot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.12.2013 tapaaminen, Helsinki Think Company, TTA-raportti yms.
http://www.tdata.fi/documents/10180/43697/Tiedon+saatavuus+-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti/
Lausunto: donsaatavuusPaikalla: Tuija, Peter, Joona, Markus, Antti

TTA-raportti

* Termistö ei ole niin johdonmukaista kuin voisi toivoa
* Perustavoite on itsessään hyvä
* Tärkeä lähettää OKM:lle viesti myös lainsäädännön uudistamisen näkökulmasta (terveisiä!)
* Yliopiston on vaikea edellyttää jotain silloin kun tekijänoikeudet ovat tutkijoilla, miten yliopisto voi koordinoida ilman lainsäädännöllistä tukea
* Tutkijat tärkeää saada mukaan ! Mukavasti mukana raportissa
* Aineistokysymykset olisi helpompi ratkoa ongelmatilanteissa jos asia lainsäädännollisesti/lisenssointi -näkökulmasta selkeämpi
* Turhia esteitä ei saa rakentaa esim. yrityskumppanien kanssa toimittaessa
* (puute) Mitä kansainväliset kokemukset ovat? Vastuuttaminen yms.
* Rahoitusmallit pitää miettiä tarkkaan, ettei luoda vääriä insentiivejä
* Isojen tutkimusrahoittajien ja säätiöiden välinen koordinointi
* USA:ssa kirjattu tavoitteisiin, mutta ei oikein tapahdu mitään. Hallinnolliset yksiköt pallottelevat toinen toisilleen, tutkijoiden mukaan ei budjetoida
* Otettava oikeasti huomioon arvioitessa
* HY: uudet tutkijakoulutusohjelmat -> voisiko kohdistaa suunnittelua?
 -> siirtyminen OKM:n budjettirahan alle -> mahdollisuus?
* Metriikka -> Mihin taipuu julkaisujen ja datojen osalta?
* Tarvitaanko UNIFIN:n kaltainen instanssi laajempaan käyttöön + useammille aloille? Toisaalta ei kovin avointa toimintaa, ei ehkä kannata kopioida sellaisenaan muualle
* Ei välttämättä tarvita kansallista infraa, koulutuksella ja ohjauksella tärkeä rooli (myös infran rakentamisen osalta!)

Mitä me voidaan tehdä?

* Kurssiehdotus: avoimeen tieteen menetelmäkurssi
* Yleinen vertaistuki asiasta kiinnostuneille, show'n'tell -tyyppisiä tapauksia ja avoimen datan oppilaitosverkosto http://okf.fi/oppilaitosverkosto
* Ruohonjuuritason toiminta edelleen keskiössä
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.2013 Tutkimusdata-asioiden kansalliskomitean perustamiseen tähtäävää sidosryhmäkonsultaatio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2013 OPEN KNOWLEDGE IN AALTO UNIVERSITY (Töölö Campus Library)
Muistio: http://pad.okfn.org/p/oppilaitosverkosto-aalto-meeting-autumn-2013
Päätettiin käynnistää avoimen tieteen Aalto -kurssin valmistelu vuodelle 2014 http://bit.ly/avoimen_tieteen_kurssi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.2013 Viikissä pidetty seminaari
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/avoin-tiede-altruismia-vai-sahkoauto-naapurin-autotallissa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10.2013 Nordic Perspectives on Open Access and Open Science - University of Helsinki
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1378730933767.html
Jogin luentomatskut http://bit.ly/okffi_open_science

http://taykirjasto.wordpress.com/2013/10/25/open-access-is-here-to-stay/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.9.2013 (Tampere) ja 10.10.2013 (Turku)
Avoimen tieteen käytännöt tutkimustyössä
Avoimen tiedon kuntakiertue - Open Knowledge Roadshow 2013
Muistio: http://pad.okfn.org/p/Tutkimusdatan_julkaisun_hallinta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4.2013 OKF working group day 2
http://fi.okfnpad.org/working-group-day-april-2013?

Paikalla
 * Toma Susi, Markus Kainu, Joona Lehtomäki, Antti Poikola, Leo Lahti, Peter Hänninen, Mika Nyman

Keskustelua:
 * Aallossa on jo aloitteita rahaston perustamiseksi, sama open data -puolella (TS)
 * Jos on mandaatti OA-julkasemiseen, mitä se tarkoittaa?
 * Toisaalta rahoittajien käsitys siitä, mikä on OA:ta
 * Horizon 2020 FP8 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm )
 * Suomen akatemia on ehkä siirtymässä mandaattin myös
 * Vuodesta 2014 ei enää keskustella, pitääkö olla OA:ta vai: pitää.
 * Reuse-aspekti julkaisutoiminnassa
   * Voisiko olla osa työryhmän toimintaa?
   * Mitkä ovat avoimen julkaisemisen toimintatavat?
   * Kirja- ja artikkeliformaatti hallitsee julkaisutoimintaa edelleen liikaa
   * Paradigmamuutos käsillä? Ei pitäisi roikkua kiinni vanhassa liian pitkään -> julkaisun dekonstruktio
   * Vahva kilpailuparadigma on myös haitallinen
   * Tieteen ja tiedon rakentuminen ensisijainen tavoitteet

FinnOA-tapaaminen

Esittelyt:
 * Annikki Roos (FinnOA pj.): Tutkimuksen tietoaineistot ohjausryhmässä
 * Peter Hännen (HY juristi): saanut sisäisesti siunauksen, että lähtee miettimään vielä entistä laajemmin (kokonaisvaltaisemmin data+koodi) avoimen tieteen asioita
 * Tuuli? Häglund (Hanken): ollut aikanaan perustamassa FinnOA:aa 2003 - järkättiin isohko seminaari, kirjastot ottaneet käytännön työtä omakseen (tutkimusarkistot), kolmijakoisuus: arkistot + policy open access -lehdet, miten kotimaiset tutkimusjulkaisut saadaan ylipäätään digitaaliseen muotoon ja sitten open accessiksi
 * Janne Pölönen (Tieteellisten seurojen valtuuskunta)
 * Kalle (Koneen säätiö): KS suhtautuu varsin positiivisesti avoimuuteen tieteessä
 * Joona Lehtomäki: Luonnonsuojelubiologian alalla väitöskirjatekijä HY:ssä, SYKE:ssä soveltaa tutkimustaan käytäntöön, Harrastehattu avoimen datan liikehdinnässä Suomessa)
 * Leo Lahti (tutkijatohtori, Helsinki/Wageningen; laskennallinen tiede ja bioinformatiikka); OKF Finland Science-työryhmän nimetty yhteyshenkilö
 * Toma Susi (postdoc -tutkija Aalto Fysiikka): Aallossa ollaan valmistelemassa Open Access -policya (voidaanko oppia muiden virheistä), mutta
 * Markus Kainu (Aleksanteri-instituutti)
 * Arja Lappalainen (Viikin kampuskirjasto): FinnOA sihteeri
 * Liisa Siipilehto (Viikin kampuskirjasto): Tutkimusdataprojekti, miten saataisiin dataa avoimeksi, mikä on kirjaston rooli ja miten tutkijoita voitaisiin tukea. EU Open aire -projekti
 * Mika Nyman: Kiinnostuksen kohteena sisällön metadatan ja julkaisujen yhdistäminen, mitä tulee kirjan jälkeen. Kulttuuriperintöalalla kansainvälisten standardien kehitystyössä mukana (kirjastot, arkistot, museot)
 * Marjut Salokannel (FinnOA edellinen pj. 2007-2011): Edellisellä kaudella tapahtui siirtyminen avoimista julkaisuista laajempaan avoimeen tutkimusympäristöön. Oli mukana HY:llä aikaansaamassa rehtorin päätöstä. Nyt laatimassa julkishallinnon avoimen datan lisenssiä. Ollut mukana pohjoismaisessa projektissa, että saataisiin rekisteritiedot tutkimuskäyttöön laajemmin.
 * Antti Poikola (OKFFI): Verkonkutoja ja julkishallinnon tiedon avaaja, osasyyllinen.
 * Johanna Lilja (tieteellisten seurain valtuuskunann julkaisupäällikkö): on pyritty edistämään mm. kouluttamalla tieteellisiä suroja ja ylläpidetään portaalia. Ensin on vaikutettava seuroihin taloudellisesti tai muuten, jotta avoin julkaiseminen yleistyisi.


Mitä pitäisi tehdä:
Mitä on sellaista, mitä voidaan tehdä tahoillamme?

Toma: Ei ole kysymys, että onko OA, vaan miten OA? Onko kansallisia suunnitelmia kansallisesta mandaatista esim. julkaisujen avaamisen suhteen?
 * Opetus- ja kulttuuriministeriön TTA-hanke on se, mitä kautta ollaan toteuttamassa infraa ja tukitoimia. Ehdotuksissa tulee olemaan laajasti mm. meritoitumiseen ja mandaattiin liittyviä asioita.
 * Toinen kansallinen asia on, että miten Suomi vastaa viime kesän EU:n päätökseen
 * Marjut: Akatemian hallitus on kerran tyrmännyt ehdotuksen avoimuusvaatimuksesta

Tutkijat eivät tiedä (varsinainen vastustus vähempää)
 * Johanna: Tieteelliset seurat pelkäävät jäsenten menetyksiä - turha pelko. TSV:n valtionapu mahdollisesti siirtynee Akatemialta ministeriölle
 * Kommentti: kun lehti siirtyy OA:ksi, niin institutionaaliset tilaajat katoavat
 * Nyt oli ensimmäisen kerran akatemian loppuraportointilomakkeessa kenttä, jossa kysyttiin linkkiä open access -julkaisuihin ja toinen kenttä, jossa kysyttiin, miten data management hoidetaan.

Rahoittajavaatimuksia on tulossa, mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aina pitää saada joku vakuuttuneeksi, sama avoimen datan kanssa -> pitää näyttää, mitä se voisi olla (AP)
 * OKF oswg-porukka ei lähtisi ylimille tasoille, vaan tutkijapuolelle (ruohonjuuritaso)
 * Tutkijoiden välinen vertaistuki
 * Nuoren polven tutkijoita helpompi ajaa sisään (opportunistisesti etiäpäin)
 * Kallen kommentti: tutkijakoulutuksessa pitäisi olla enemmän OA-asiaa, tutkijakoulutusjärjestelmä uudistuu jatkuvasti ja sinne tulee uusia sisältöosia (en usko kansallisiin mandaatteihin, vaan asian pitää tulla lähempää)http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/
   * Toma: rahoittajamandaatti [mandaatilla tarkoitetaan vaatimusta ei suositusta] on ainoa asia, jolla päästään eteenpäin
   * Annikki: tutkijat tarvitsevat helppoja, tehokkaita työvälineitä, mutta myös mandaatteja
   * Mika: tutkijoiden nähtävä lisäarvo mukaanlähtemisestä
   * Toma: OA-mandaatit kuolevat tai elävät PI-tasolla (tarvitaan keppiä), HY:n päätös oli ideologisesti hyvä, mutta siihen ei liity mitään keppiä, eikä porkkanaa
   * Marjut: rehtorinpäätöstä tehtäessä oli paljon sisäistä vastustusta mm. lakimiesten taholta ja sen takia päätökseen oli vaikea sisällyttää mitään

Toma: Tutkijoiden ei tarvitse valita julkaisulehdeksi OA-lehteä, eikä siihen pakoteta, vaan julkaisee, missä julkaisee ja rinnakkaistallentaa artikkelin. Rinnakkaistallennus kannattaa, koska niihin

Joona: kynnyksenä myös OA-julkaisuiden kirjoittajamaksut.
 * Rahastoasiat ovat olleet esillä myös TTA -työryhmässä

Janne Pölönen: onko lehtien linja rinnakkaisjulkaisun sallimiseen muuttunut
 * Toma: NIH rahoitusvaatimusten myötä isot lehdet ovat olleet pakoitettuja sallimaan rinnakkaistallennuksen
 * Häglund: on jotain aloja (esim. management & organization), joissa on erittäin rajoittunut käytäntö
 * sallitaan vertaisarvioitu manuscripti (final draft / pre-print) boi olla embargo, mutta eivät salli text-mimingia!

Mika Nyman: OA-toiminta on vain yksi kohta wg:n toiminnassa, jossain vaiheessa pitäisi laajentaa keskustelua käsittämään avointa tietoa laajemmin
 * Antin kommentti: OKFFI on luonteeltaan enemmän teknologiaorientoitunut aktiiviporukka, yhteydet ylempiin päätöksenteon portaisiin puuttuvat toisinaan. Konkreettisessa toiminnassa OKFFI on omimmillaan -> kädet mutaan -> mitä pitäisi tehdä?u
 * Liisa: mahtavaa, että tutkijat ovat mukana, joskus on vaikeaa, jos kirjastolaiset menevät kertomaan, mutta jos tutkijat kertovat toisilleen, niin vaikutus voi olla suurempi
 * Toma: houkutteleva OA -julkaisukanava (case: plosone) vaikuttaa tutkijoiden käyttäytymiseen enemmän, kuin 100 ihmistä kertomassa, että näin pitäisi tehdä

Antti: edelleenkään tutkimusta ei tehdä kovin avoimesti, missään vaiheessa, OA-julkaiseminen on vain pieni siivu kokonaisuudesta ja OA-maailman juna etenee jo melko hyvin.
 * Peter:

Mikä olisi yhteinen agenda
 * Tiedonvaihto (tuli monta kysymystä)
   * Sähköposti: uusi oswg-lista korvaa FinnOA-listan (kokousporukka listan juureksi)
   * Leo: ruohonjuuritasolla esim. opintomateriaalien jakelu ja yhteisön vahvistaminen verkostojen myötä; 
 * Yhteisön palaute projekteihin, joissa ollaan mukana (TTA, kansallinen lisenssi, Aallon mandaatti, HY:n data+softa jutu   jne
*Wikiopisto yhteismuokattaviin materiaaleihin?.)
*Lobbaus (kannanotot, keskeisten henkilöiden tapaaminen)
 * Avoin tiede OA-julkais
 * Yhteinen seminaari FinnOA:n kanssa? -> FinnOA 10v, seminaarit olleet suosittuja; Koneen säätiön kanssa keskusteltu myös;
 * Yhteisesti koottu koulutusmateriaali (slidet) ja hyödyntäminen mm. tieteellisten seurojen tapahtumissa, jatko-opintokoulutuksessa jnejne.
*OKF-vierailuja myös muihin esim. tieteellisten seurojen seminaareihin?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3.2013 OKF working group day 1
http://fi.okfnpad.org/working-group-day-march-2013

Paikalla:
*Peter Hänninen, Marja Pirttivaara, Tuuli Toivonen, Ossi Kuittinen, Joona Lehtomäki, Antti Poikola, Leo Lahti (etä), Sirkku Ikonen, Juuso Parkkinen (17->)

Työryhmän kehityskaari tähän saakka (kertausta):
*Tuusulassa iso ad-hoc keskustelu
*Pyritään toimimaan lipunkantajana, eli vetämään puoleemme kaikkia kiinnostuneita
*Kirjaklubin tapaamisessa konkreettisia tavoitteita
*Yliopistoille avoimen julkaisemisen rahastojen edistäminen
*Käynnissä olevien prosessien kartoitus
*Tuuli onkin jo selvitellyt jotain tähän liittyen, kertoo kohta...
*Suomenkielisen oppimateriaalin kokoaminen

Keskustelua:
Ossi: Avointa yhteiskunnallista keskustelua, josta tutkijat ovat tällä hetkellä hiljaa
*Vrt. 3.)(i) Redefine the so-called "third task" ("kolmas tehtävä") of the university institution in a broader sense to mean application of research to solve practical societal problems. (ii)Enhance model-based collaborative problem solving instead of writing 'static reports that nobody reads' (iii) The code basis and the models produced by scientists in research institutions and universities should be open and re-usable for everyone without fees. They should be published in open repositories just like scientific papers.
*EU:n tietosuojadirektiivinen uudistus on hyvä specifi kysymys, johon ryhmä voisi vaikuttaa, koska se puolestaan vaikuttaa merkittävästi aineistojen saamiseen tutkimuskäyttöön. Biopankkilaki olisi voinut olla samanlainen, jos tämä ryhmä olisi ollut olemassa.
*"Mikä tieto ohjaa Suomea" - Lobbarit edustavat vanhaa tietoa, uusi tieto on aina hiljaista. Kaivataan kompleksisuuden tunnustamista ja kansanpariin laskeutumista, nyt tieteellinen tieto on alttarilla ja validoi itse itseään. Päätöksenteko ei voi olla hyvää, jos ei käydä monesta näkökulmasta keskustelua.
*Kaikessa ei voi toimia "evidence based", jos puhutaan uuden luomisesta
*Myös lisenssikysymys on tärkeä: FreeBSD, MIT vai GPL? Ensimmäiset saaneet kannatusta tiedeympäristössä laajemman sallivuutensa johdosta (viitteitä löytyy tarvittaessa)
*Tuuli: Tähän liittyy myös koulutuksellinen aspekti, pitää muuttaa ajatustapoja
*Ossi: open data on hyvä, koska tunnistetaan se, että se ei välttämättä ole "correct dataa", vaan eri toimijoiden tulkinta parantaa dataa
*Marja: Suomessa ei ole kulttuuria yliopistokurssien jakamiseen (vrt. MOOC -ilmiö yhdysvalloissa)
*Tuuli: Opettajille oppimateriaali on pääomaa, jonka päällä istutaan.
*Marja: Suomessa on yksi upeimpia DNA -aineistoja geeniatlas (nyt vain suljetusti Helsingin yliopiston tutkijoille) 

Tuulin ja Joonan selvittelyitä:

Onko tarvetta avoimen julkaisun rahastolle? / Mitä kaikkea muuta on käynnissä?
*Ilmeistä on, että ainakin OKM:llä on käynnissä Tutkimuksen tietoaineistot -hanke
*OKM:ssä Juha Haataja ohjaa/koordinoi avoin tiede toimintaa, häneltä on kysytty, mitä pitäisi tietää. Juha ehdottaa yhteydenottoa Annikki Roosiin (HY), joka on TTA-hankkeessa Open Science -työryhmän vetäjä. 
*Kysymys Helsingin yliopiston kirjastolle, vastineena iso kasa linkkejä
*"Jos jotain jossain tapahtuu, niin se on open aire openaire.eu"
*Liisa Siipilehto on HY:n kirjaston open access -ihminen
*Helsingin yliopisto "velvoittaa" laittamaan kaikki julkaisut open access tietokantaan
*Tämä on yliopiston johdon periaatepäätös, mutta tutkijoilla on tekijänoikeudet papereihin, joten velvoittaminen ei sanan tiukassa merkityksessä ole mahdollista.
*Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa on vastaavaa likehdintää ja positiivinen mieli -> kannattaa olla yhteydessä
*http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/
*Rehtorien neuvosto voisi olla myös hyvä paikka vaikuttaa http://www.rectors-council.helsinki.fi/
*Avoin julkaisu Helsingin yliopistolla: 
*HY kirjaston verkkolehti: http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/tag/open-access
*Yliopiston OA-sivu: http://www.helsinki.fi/openaccess/index.htm
*Tutkimuksen tietoaineistot-hanke (TTA) http://bit.ly/XIxjd7
*Kevään tilaisuuksia http://bit.ly/XIxwx4

Millaisia opetusmateriaaleja on?
*PItää opettaa uudenlaista ajattelua
*Joona: hyvin käytännönläheinen näkökulma tutkijoille on, että avoimen tieteen menetelmät ovat arkisia jokapäiväisiä

Levityslinkkejä
*Yliopistopedagogian tutkimus- ja kehittämisyksikkö (pedagogisten yliopistolehtoreiden verkosto - läpäisevyys)
*Opettajien akatemia

Suunniteltua asialistaa päivälle:
*Publish the WG website
*How can grant rights for http://fi.okfn.org/ ?
*Halukkaat saavat tunnarit minulta, laittakaa tähän alle:
*kayttajanimi, sahko.posti@osoite.com
*jlehtoma, joona.lehtomaki@gmail.com (oon jo rekisteröitynyt sivuille) -> meili lähti sulle... olet kaiketi editori nyt -> jep, toimii
*antagomir, leo.lahti@iki.fi -> joo tämä olikin jo valmiiksi editoriroolissa
*Make first draft of the Avoin tiede -opintomateriaali (in Finnish)
*Discuss how formal decision-making of the work group should be organized (to accept projects under the work group, for instance)
*How to arrange current and future WG documents and tasks?
*Shared google docs folder?
*Trello?
*Open science -terminology (in google docs)

Apps4Finland 2013 -kisan mukaan tutkimuspuolta
*Esim oma sarja tutkimusdatan avaajille
*Miten tutkijoita ylipäätään saataisiin kiinnostumaan kisasta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2013 Open Science working group-meetup (Kirjaclubin kabinetti)
Paikalla: Tuuli, Jessica, Matti, Joona, Jogi

** Konkreettista tehtävää perustettavalle työryhmälle**

A) Aloite yliopistoille siitä, että avoimen julkaisun kuluihin osallistutaan
*Formaatti: rahastot, mitä muuta?
*Tuuli urkkii, milloin on seuraava "Kansallisen tutkimusinfrastruktuurin työryhmän kokous" Kansallisen tutkimusinfrastruktuurin työryhmä
*Konkreettinen tavoite, että ne maksut olisi maksettu
*Aloite Unifi:lle, yhteistyössä Tieteellisten seurojen valtuuskunnan kanssa

B) Posteri
*"Mitä on avoin tiede?", "Miten teen avointa tiedettä?",  "Miten voi osallistua?"
*Versio valmiina Geoinformatiikan tutkimuspäiville 22-23.5.

C) Avoin opintomateriaali
*Etsitään FB-ryhmän kautta ihmisiä, jotka mahdollisesti voisivat käyttää tällaista oppimateriaalia: "Kuvitellaan, että meillä olisi tällainen kahden tunnin luento, missä sitä voisi käyttää?"
*Kielipolitiikka -> suomeksi ensin (oman oppimisen prosssi), mutta myös englanniksi
*Esimerkkiä OSTI-aloitteesta?
*http://opensciencetraining.com/index.php
*https://p2pu.org/en/courses/5/open-science-an-introduction/
*https://p2pu.org/en/schools/school-of-open/
*Outline (käsitteistö pidetään erillään toteutuksesta):
*1. Avoin julkaiseminen ja miksi? (2 tuntia)
*perusteet, terminologia yms.
*käytännön ongelmat ja ratkaisut
*2. Työkalut ja tutkimuksen toistettavuus (2 tuntia)
*Totetutus ja dokumentaatio
*Versionhallinta

D) Mahdollisia yhteydenottoja ja tapaamisia:
    -  (Mitä te ette pysty tekemään, mitä te  haluaisitte tehdä - voiko OKF tuoda hankkeeseen jotain) OKM / TTA -hanke, FINNOA, Akatemia
    -Geoinformatiikan tutkimuspäivät FIUGINET (22.-23.5.)
    - Bioinformatiikan päivä (jos vielä pyörii)
    - LYNET-verkosto

** Keskustelua **

* Ei ole hyödyllistä vain dumpata aineistoja julki vs. "ei tehdä mitään, ennen kuin meillä on kaikki standardit ja järjestelmät vimpan päälle"

* Yhteyksiä olemassa oleviin seuroihin, esim. bioinformatiikan seura?

* Myös yliopistot voivat olla ketteriä case: Turun yliopiston paikkatietoarkisto
    - kerättiin aineistoja melko löysin rantein, ajateltiin, että jos aineistot ovat riittävän kiinnostavia, niin kyllä säilyttämisen ongelmat ratkeaa
    - asiat ovat mahdollisia, vaikka niistä ei teksi massiivisia hallinnollisia hankkeita

* Avoin tiede, laaja käsite resonoi varsinkin nuoemman polven tutkijoiden -> otetaan lipunkantajan rooli

* Yleinen herääminen puuttuu (Elsevier boikotti ja Aron Schwarts kulema ravistelivat), voisiko Open Science ryhmä olla tässä mukana
    - Meritoituminen on esteenä
    - valinta impakti 4 - 6

* Rohkaista vannoutuneita ryhmähengellä

A) Aloite yliopistoille siitä, että he hoitavat julkaisukulut?
- Vai tuleeko akatemian tutkimusjulkaisurahoitus muun päälle vai onko se muusta pois? -> rahoitetaan vähemmän kirjastojen ostoja -> on tosi ankeeta, jos yliopiston kautta ei olekaan pääsyä artikkeleisin -> voisi ainakin kertoa hinnat tutkijoille
- Mites muutkin rahoittajat?
- Kysytään, onko kirjastot jo tehneet vastaavaa?
- Millään muulla ei ole väliä, kuin Hesarilla

* Julkaisujen avoimuus ja datan avoimuus ovat eriasioita. Näkökulmia
    - "Data on "leipä" siitä pitää rutistaa kaikki julkaistava ensin" (vanhentunutta ajattelua tämä <- voi olla, mutta moni ajattelee vielä näin; tietysti ongelma on myös palkitsemiskäytännöt jotka ei kunnolla huomioi näitä vielä -> ei vain yksittäisten tutkijoiden/ryhmien vika)
    - "Suurin motivaattori datan julkaisemiseen on meriitti" case: Markku Kulmala
    - Datan julkaisukäytännöt ovat lapsipuolen asemassa (riippuu tieteenalasta, bioinformatiikassa ihan vakiosettiä jo <- joudutaan varmaan tekemään yleistyksiä, tieteenalojen välillä tosiaan paljon eroja [vrt. historian ja hiukkasfysikkan tutkimus])

* Jos olisi kurssimateriaali kahden tunnin paketti, jonka voisi laittaa jakoon, opetuksessa.
    - Making science matter -kurssi (syksy 2013)
    - Geoinformatiikan koulutusohjeman maisteriohjelma

* MItä tehdään FB-ryhmäläisten kanssa
    - Ollaan yhteydessä yliopistoviestintään / yliopistolehteen
    - Tarvitaanko rahaa? -> ei vielä
    - Call for projects -> ensin Sorvin kautta projektiformaatti kuntoon (jes)


---------------
Ehdotuksia tiiviiksi tekstikuvaukseksi FB-ryhmän yläosaan
Sama PPT:kalvossa, josta saa tallennettua JPG:ksi https://dl.dropbox.com/u/2949803/open_science_finland/open_science.pptx

Edellisestä PowerPointista muokattu Inkscape SVG-filu (tekstit muokattavissa) täällä:
https://dl.dropbox.com/u/599386/os_finnishwg_logo.svg
ja PNG:
https://dl.dropbox.com/u/599386/os_finnishwg_logo.png

----------------

Application draft for OKF Finland Open Science Work Group

Call for WGs: http://fi.okfn.org/wg/
Application form: https://docs.google.com/forms/d/1OftpXpcRzxF-FA38vpByuM9_VN_OkMbTWd6bdbhmwEc/viewform
Etherpad notes from OKFC (have already been merged below): http://fi.okfnpad.org/6?

Do you have an idea or initiative on the area of open knowledge in Finland? Are you already working together as a group towards open society and culture? Are you seeking a fruitful platform and a vital community to collaborate with? Act now as the call for thematic working groups for Open Knowledge Finland ry. (later OKF FI http://fi.okfn.org/) is open. The OKF FI board accepts applications until March 13, 2013. The applications are public and go through a peer review process on the  association's google+ community  http://bit.ly/15zTe6X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What is the name of the suggested working group? *Please write the whole name of the working group and possible acronym 

Open Science Finland / Avoimen tieteen työryhmä


Description and objectives of the working group *Please describe shortly the main activities of the group. What are the main objectives of the group in short and in long term? 

The work group will promote openness in Finnish scientific and academic field and also facilitate the transfer of knowledge from the strong open access movement within science to wider society.(Tää transfer-juttu jää mulla hiukan epäselväksi: mitä sillä tarkoitetaan?) Open science refers for instance to open release of data, code, protocols, teaching material, publications, and the promotion of principles of openness, inclusivity and transparency in scientific research. To realize these objectives, the work group will:

In short term (2013):
*1. Establish communication networks for the working group
*2. Collect other relevant resources in a wiki hosted at the OKF Finland web site
*3. Organize & make more detailed plans
*4. Arrange a call for projects

In long term the group aims to:
*1) Promote open science in Finland by:
*Networking of scientists, research institutions and society regarding open science
*Establishing and maintaining connections between OKF Finland and other relevant parties  (FINNOA, Academy of Finland, TEKES, CSC, student )societies, universities
*Maintaining connections to international OKF Open Science work group(s)
*Organizing open science-related events in Finland
*2) Provide citizen/NGO perspective on open science-related discussions in society such as the development of better funding incentives to promote open science
*3.)(i) Redefine the so-called "third task" ("kolmas tehtävä") of the university institution in a broader sense to mean application of research to solve practical societal problems. (ii)Enhance model-based collaborative problem solving instead of writing 'static reports that nobody reads' (iii) The code basis and the models produced by scientists in research institutions and universities should be open and re-usable for everyone without fees. They should be published in open repositories just like scientific papers.
*4) Promote open science outside traditional peer reviewed research, e.g. research conducted by non-academic organizations and published in blogs (needs refining)
*5) Support open research projects (through networks, resources, awards etc.)


The history and past activities of the working group *What is the background of the group? What past activities have been carried out by the group? 

In Open Science Round Table session at OKF Finland Convention in Tuusula 8-9.2.2013 we decided to apply for Open Science Working Group status under Open Knowledge Finland ry. The first forum for discussing the working group and the subject matter was established - "Open Science Finland" group in Facebook (http://www.facebook.com/groups/241398182642057/) and there seems to be demand for a WG to promote open science. The community can benefit from networking and promotion opportunities provided the WG, and the WG could give an NGO perspective to Open Science discussions in society. In addition, there are initiatives carrying out open science-oriented activities and would benefit from support and a more official status. For instance "Louhos" research software libraries for open data has already announced its interest to apply for a project status.


Contact person for the working group *Jos työryhmän yhteyshenkilö on eri kuin ryhmän vetäjä, ilmoita molempien nimet ja yhteystiedot (email ja puhelinnumero)

Leo Lahti (leo.lahti@iki.fi / +358 40 565 5872)


Does the working group have an international equivalent in Open Knowledge Foundation? *Please have a look at OKF's working groups http://okfn.org/wg/

Yes: Open Science (http://science.okfn.org/)


Has the working group any similarities or synergy with other known themes of working groups? 

*complements other WGs by providing academic perspective and support
*technical synergies with Open Government Data & similar WGs related to data/code release

What support do you hope to get from Open Knowledge Finland ry.? Describe shortly your needs and wishes for the association (e.g. communication channels, funding)

*Networking opportunities: communication channels are the most important support at least in the beginning.
*Affiliating with OKF would give a more official status and solid basis for the work group in promoting open science and networking with various parties such as academic institutions and funding bodies
*Later the opportunity to handle accounting and server hosting through OKF Finland could appear very useful
*A small budget for face-to-face meetings and seminars would be beneficial


Possible funding opportunities of the working group Describe shortly possible funding instruments and partners 

Academy of Finland, TEKES, Finnish foundations, appropriate international organizations?

Current members of the suggested working group *Please list members of the applicant  members names and contact information (email) and possible relevant networks and communities

The following persons have indicated their interest towards the group:
Matti Kinnunen mane@iki.fi
Juuso Parkkinen juuso.parkkinen@gmail.com
Kai Kuikkaniemi kai.kuikkaniemi@gmail.com
Leo Lahti leo.lahti@iki.fi
Joona Lehtomäki joona.lehtomaki@gmail.com
Antti Halonen antti.halonen@finnish-institute.org.uk
Tuukka Hastrup tuukka@iki.fi
Juha juha@busfaster.com
Saara Suurla saara.suurla@gmail.com
Jussi Nissilä jusnis@gmail.com
Daniel Schildt daniel@autiomaa.org
Kari Hintikka kari.hintikka@gmail.com
Antti Poikola antti.poikola@gmail.com
Tero Toivanen
Sami Majaniemi
Peter Hänninen peter.hanninen@helsinki.fi
Sirkku Ikonen sirkku.ikonen@gmail.com

Open Science Finland Facebook group: http://www.facebook.com/groups/241398182642057/

OKF Open Science international Work Group: http://science.okfn.org/

+++++++ Footnotes
4.1)  Additional info: Currently, the third task is understood in a  rather  narrowminded sense to mean one-way communication of the research   results to the general public, i.e. popularization of research. The   broader goal should be to bring the scientists in contact with  practical  problems and offer them a channel to apply their work to  solve these  problems. Examples: open legislation, collaborative urban  planning, open  assessment of governmental programs etc. 

4.2)  Additional info: We should get rid of the  present publication model of  governmental research institutions (the  so-called  "sektoritutkimuslaitokset") which typically follows the 'if   problem-write report' paradigm leading to a plethora of research  reports  which are usually not optimal for solving practical pressing  problems.  Example: Case environmental crises, Case global financial  crises etc.  The goal should be to establish methods (and test them in  practice) to  share cross-disciplinary knowledge fast and aggregate it  to practical  guidelines without being hindered by partisan or  buraucratic boundaries  between research institutions and so on. The  present way of preparing  reports is very much like preparing the laws:  by invitation only, closed  process from the outsiders, too slow (cf.  public sector ICT planning).


Blogipostaus KV Open Science blogiin

-------
Jenny Molloy
20 Mar (1 day ago)

Hi Jogi

Great to see that the Finnish open science group have started meeting! I've listed you guys on http://science.okfn.org/community/local-groups/
Let me know if you want me to include any more info.

If  you have a chance to write a really quick blog post (it can be super  short) on how the meetup went for the main OKF open science blog  sometime that would be great, to advertise to the international working  group that you're active :)
Otherwise, I can do one just saying that it happened and point people to the Facebook page.

Thanks for bringing together the open science community in Finland!

----------

Open Science Finland working group was kickstarted at the OKF Finland Convention in Tuusula 8-9.2.2013. The intense Round Table session <http://fi.okfn.org/convention/24-hours-agenda/session14/> attracted 15 open science enthusiasts  despite being the last session of the evening and competing against the parallel sauna session! The working group was subsequently officially established under OKF Finland.

Finland has already seen activity in promoting open access. The Finnish open access group FinnOA <http://www.finnoa.fi/>, for instance, promotes openess across the whole spectrum of scientific knowledge production. Publicly funded "Tutkimuksen tietoaineistot" (Research Data Resources) project <http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot/> supports more open science policy and building of the necessary open research data infrastructure.

A wider cultural change in the academic community is needed, however, to establish open practices as part of standard research practices. While many researchers favour open practices in science, truly coordinated efforts are still lacking at the national level. We believe that the strengthening the social networks through the open science network will facilitate the movement. Therefore, instead of focusing our limited resources to direct lobbying, we focus on community-driven activities and community building: we have established a (rather vibrant!) Facebook group for discussions and Kippt -linklist for sharing Open Science related links, and the group has rapidly grown to connect nearly 100 people.

Some of our current key activities include preparation of Finnish teaching material on open research, research-oriented software libraries, and mapping of the scattered national activities around the topic. If you're involved in research, working in Finland and/or just interested in the topic, don't hesitate to join us!

------------------------------

Hylly

Our  language policy is bilingual, Finnish and English are both used because  there are many non-Finnish speaking researchers working in Finland.
Our working group has also already taken concrete action in producing Finnish teaching material about open science and for researcher. The material is based on the international open science courses (see. P2P <https://p2pu.org/en/courses/5/open-science-an-introduction/> and OSTI initiative <http://opensciencetraining.com/index.php>) and we aim in making the material so general that it can be used as part of graduate courses as well as separate learning events. Producing the teaching material provides us a meaningfull way to learn more about the topic, each other and open knowledge movement in general. If you're involved in science, working in Finland and/or just interested in the topic, don't hesitate to join us!