This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

hallitusohjelma Tällä luonnos varsinaisesta toimintasuunnitelmasta (järjestöjen versio):  https://docs.google.com/document/d/18BhE7BFqiFRCDfJRSCXSyDqQKDkAxywPzQedJnWN4Qk/edit?usp=sharing


Kirjoita meiliosoitteesi alle, jos haluat saada tietoa jatkosta:
    - joonas.pekkanen@avoinministerio.fi
    - jaakko@okf.fi
    - semi@kapsi.fi
    - johanna.kotipelto@gmail.com
    - antti.halonen@finnish-institute.org.uk
    - jouni.tuomisto@thl.fi
    -jon_sundell@hotmail.com
     - troppone@gmail.com


Working group day 18.11.2014 THL

Johanna Kotipelto: "OGP vai hallitusohjelma" -kuka seuraa ministeriöitä/virastoja -käytännössä -tarvitaan ulkopuolinen paine. 
=>

Virastojen avoimen datan toimintasuunnitelmien julkaiseminen
Sitoudutaan siihen, että kaikki valtion virastot julkistavat avoimen datan strategian ja toimintasuunnitelmansa listaten ne tietovarannot, jotka ovat julkistettavissa välittömästi sekä tietovarannot, joiden avaaminen vaatisi erityisiä toimenpiteitä (yksilöiden tarvittavat toimenpiteet ja kustannukset). 

Transport Timetables in Finland
- kaikkien kaupunkien ja valtakunnallisten liikennemuotojen aikataulut avoimena datana
Government Budget in Finland
Projekti- ja toimintkohtaisesti, samalla tarkkuudella viranomaisten dokumenteissakin on kirjattu.
Government Spending in Finland
- tarkalla tasolla, kuten Helsingin kulut.
Election Results in Finland
Company Register in Finland
- tämä on jo dokkarissa => "Sitoumus 3: Sitoudutaan yritystiedon avoimuuteen"
National Map in Finland
- merien ja järvien kartat puuttuu.
National Statistics in Finland
- epäselvää, mikä osuus on veloituksetonta. 
Legislation in Finland
- Finlex-tietokannan avaaminen avoimena rakenteellisena datana. Seuraavassa vaiheessa rikastetaan dataa siten, että lainsäädännön sisäiset riippuvuudet ja viittaussuhteet ovat helposti havaittavissa.
Postcodes / Zipcodes in Finland
- Postinumeroalueet puuttuvat.
Pollutant Emissions in Finland
- julkaistaan kaikki julkishallinnon keräämä data

Sitoumusta tukevat järjestöt: 
Open Knowledge Finland

Taustaa:

Raimo Muurinen: Ehdotus: 
    
OGP Sitoumus 11: Päätöksenteon avoimuuden edistäminen

Rahoitetaan kunta- ja valtionhallinnon pilotteja ja toteutuneiden hankkeiden jatkoa. Agendan laatiminen ja päätösvaihtoehtojen muotoilu avataan verkkoon kaikille osapuolille, kuten kansalaisille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille yhteiseen verkkoympäristöön. Kokeilut voivat koskea yksittäistä päätösasiaa tai laajempaa kokonaisuutta, kuten kokonaista hallinnonalaa.

Tausta: 
Perustuslain 14.4§:n mukaan "julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon". Perustuslain tavoite ei toteudu monissa julkishallinnon päätöksentekoprosesseissa. Kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi:ssä kansalaiset voivat tehdä päätösesityksiä viralliseen päätöksentekoprosessiin. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan maastoliikennelain joukkoistamiskokeilussa saatiin hyviä kokemuksia julkisesta keskustelusta ja avoimesta valmistelusta. Tulevaisuuden haaste on kehittää menetelmä ja yhteentoimivat välineet, jossa agendan asettaminen, avoimet päätööksenteon lähdetiedot ja avoin valmistelu yhdistyvät viralliseen päätöksenteon prosessiin.

Osallistumisoikeuden toteutumiseksi virastojen ja liikelaitosten projektien valmisteluun.

Kokoomus
Demarit - ok
Perussuomalaiset
Keskusta
Vasemmistoliitto
Vihreät - ok
RKP
Kristillisdemokraatit

Kickoff-tilaisuus Avoin Suomi 2014 -tapahtuman Open Spacessa 16.9. klo 13:10
Tämä dokumentti: http://okf.fi/hallitusohjelma 
Tällä luonnos varsinaisesta toimintasuunnitelmasta (järjestöjen versio):  https://docs.google.com/document/d/18BhE7BFqiFRCDfJRSCXSyDqQKDkAxywPzQedJnWN4Qk/edit?usp=sharing
Tapahtuman kuvituskuva: https://drive.google.com/file/d/0B5Li3-76N_5oUmttVWZJcTh2QVE/edit?usp=sharing
Tarvitaan valmis A4 teksti joka on kopioitavissa ohjelmaan.

Ke 24.9. klo 15 yhteiskirjoitussessio  hangoutissa: https://plus.google.com/u/0/events/cbfajm75trsaug5mggemgbclgqs
Ovet auki myös Open Knowledge Finlandin isännöimänä Kulmahuoneella, Siltasaarenkatu 15
yhteyshenkilöt: Jaakko Korhonen, Skype: jaakko.j.korhonen, Joonas Pekkanen, Skype: joonas_pekkanen
Agenda:
    Mitä laitetaan hallitusohjelmaan, mitä OGP tavoitteisiin?
    Mitkä on tärkeimmät konkreettiset (actionable) tavoitteet?
    Käännetään tavoitteet suomeksi.

Ke 1.10. klo 14-15 Avoin skype-kokous
Käydään käpi http://www.opengovguide.com/ ja katsotaan mitä pitäisi nostaa Suomen tavoitteisiin
Lähetä skype-kontaktiviesti, jos haluat osallistua: jaakko.j.korhonen tai joonas_pekkanen

Virtuaalikokouksessa esiinnousseita asoita:
    
    - Toimenpide malliyhtiöjärjestysten laatimiseksi tilanteisiin, joissa julkishallinto siirtää toimintaansa osakeyhtiöihin. Määritellään "open by default" -hengen mukaisest, miten osakyhtiöt toimisivat, jotta kansalaisten oikeudet tiedonsaantiin, vaikutusmahdollisuudet ja muut oikeudet eivät kavennu yhtiöittämistilanteissa.
    
    - Yritetään aktivoida working groupeja muotoilemaan aihealueidensa sitoumuksia. Ainakin Hallinnon avoin data ryhmä, Open GLAM / Education, 
    
    - Finnwatchilta ja Suomen Luonnonsuojeluliitolta oli tullut meilitse ideoita kaivostoimintaan ja tullitietoihin liittyen. 
    
Finnnwatchilta:
Suomen Luonnonsuojeluliitto:

Sitoudutaan siihen, että valtionyhtiöt raportoivat avoimena datana maakohtaisesti pääomavirtansa, voittonsa ja verovastuunsa.
"Jutta Urpilainen kirjoitti lauantaina blogissaan, että monikansallisten yhtiöiden verovälttely murentaa hyvinvointivaltioiden perustaa. Hänen mukaansa Suomen pitäisi olla asiassa esimerkkinä ja ottaa käyttöön maaraportointimalli valtionyhtiöissä. Urpilainen kirjoitti kaipaavansa keskustelua kansainvälisten yritysten pääomavirtojen, voittojen ja verovastuiden läpinäkyvyydestä" http://yle.fi/uutiset/ministeri_paatero_valmis_kiristamaan_valtionyhtioiden_maaraportointia/7496696

YTJ:n tietojen avaaminen on tarkasteltavana järjestelmän omistajilla. 
- Suhtautuminen myönteinen:
Tiedon avaamisesta on ilmeisesti sovittu aiemmin. 
Lähtökohtaisesti YTJ julkisen tiedon käsittelylle avoimena datana ei ole estettä. Yrityksen perustiedot ovat julkisia ja ytj.fi:n lisäksi niitä on saanut tähänkin asti ns. massapalveluna, jota kautta yrityksen perustiedot ovat olleet käytettävissä tai pohjatietona erilaisissa yksityisissä palveluissa. Käytännössä tietojen avaaminen (avoin tieto) toisi tiedot saataville maksutta käytettävämmässä muodossa.
- Ratkaistava ensin:
Tiedon ns. avaamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että yritysten perustiedot sisältävät myös henkilöön liitettäviä tietoja eikä tällainen tietojen käsittely ole ollut arvioitavana YTJ lain valmistelussa. 
Vastaava haaste on kaikkien sellaisten yrityksiä koskevien julkisten tietojen kohdalla, jotka voidaan myös yhdistää henkilöön.
- Lisenssistä nykyisenkin OGP-toimintasuunnitelman mukaisesti
Creative Commons Nimeä 4.0: Verohallinto tai Patentti- ja rekisterihallitus eivät voi rajoittaa avoimen ja julkisen tiedon käyttöä, jolloin tiedon käytölle ei voi asettaa ehtoja. Yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi tietojen yhteydessä voi olla kuitenkin hyvä viitata tähän lisenssiin. > Vahvistetaan tätä :)

Sama yhteiskuntavastuu koskemaan myös julkishallintoa rakennuttajana (ei harmaata taloutta hankintaketjuissa), palvelujen ulkoistajana.. julkiset hankinnat!
http://www.opengovguide.com/topics/construction/

Lausuntopalvelu.fi-palvelusta avointa dataa ulos. Pykälät ja kommentit -linkitettävissä (heat maps)

Kansalaisten osallistamisesta tehdään osa virkamiesten perustaitoja:
    1. Undertake a review of the skills and competencies required for effective policy making, and create accessible opportunities for interested parties to contribute towards the review
    2. Address any barriers to engagement and collaboration presented by organisational systems and processes
    3. Explore the role of citizen engagement in the policy process, and consider the skills and competencies necessary for undertaking effective citizen engagement
    4. Include these skills and competencies in the job descriptions, appraisal processes and personal development objectives of government officials
    5. Develop a programme of learning and development that addresses the knowledge and skills necessary for effective citizen engagement
Pe 3.10. klo 15 Kokous: päätetään julkaisusta. 
Kulmahuone, Siltasaarenkatu 15

Kypsät asiat viedään Joukkoenkeliin: kirjaa otsikon perään (J) ja linkki tehtävään (avaa kortin Jaa.. -painike ja kopioi tehtävän URL)

Mitä kunkin viranomaisen tulisi tehdä hallinnon läpinäkyvöittämiseksi ja oman tietonsa avaamiseksi, mitä kirjoitetaan tulossopimuksiin? 
> Ministeriö saadaan kirjaamaan tulossopimukseen toteutettavat asiat (hallinnon läpinäkyvyys ja tiedon avaaminen)
Viranomaistoiminta läpinäkyväksi. Lausuntomenettelyt: kansliapäällikkö tai muu vastuullinen että kaikki tekevät samat toimet? Sitoumus tiedon avaamisesta. 
Vastuullisen tekemisen tavoitteita. Tuottavuuden ja tehokkuuden työkalu, myös turha työ joka ei näy asiakkaalle, on syytä tuoda esille ja julkiseen keskusteluun.

Lähetetään peräkkäin kolmen kysymyksen sarja jokaiseen julkishallinnon organisaatioon:
Hyvä vastaanottaja,  Tämä on julkisuuslakiin  (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva  tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi -sivustolta.  Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.   
              
Onko organisaation palveluista tehty asiakastyytyväisyyskyselyä?

Missä dokumentissa on kuvattu viraston/ministeriön/kunnan prosessit?
Saisinko prosessikuvauksen?
Miten prosessin tuotoksia mitataan?
Tehdäänkö prosessin palvelutapahtumista kohtaamiskyselyitä?
Kuka viranomainen n.n. prosessista vastaa?
Mitä henkilötietoja minusta on n.n. prosessin tuloksena? (omasta sähköpostista)
 
                Ystävällisin terveisin,               

Käytännön tavotteita
Esimerkkinä Tilastokeskus, jossa mikkihiirirahan pyörittäminen ilmeisesti vaatii korkean tason päätöksen että valtakunnan tasolla turhaa työtä tuottava datasettikohtainen tulonsiirto julkishallinnon organisaatioiden välillä saadaan minimoitua. http://tietopyynto.fi/tietopyynnot/

Tietohallintolain mukaisten vaikuttavuusmittarien käyttöönotto. hare.vn.fi uusinta kehityshankkeiden osalta. 
Myös virastoihin niiden toiminnan vaikuttavuuden  mittarit käyttöön.
Onko prosessit tunnistettu? Prosessin omistaja jne.

OGP-toimintasuunnitelman kohtien ja hallitusohjelmatavoitteiden suhde
Joonas: "mielestäni ne jotka eivät mene läpi ogp-toimintasuunnitelmaan, viedään hallitusohjelmatavoitteksi"
Raimo: "OKF:n pitäisi listata pieni määrä (esim 2-5) konkreettista tavoitetta, jotka lausutaan julki. Kirjoitetaan esimerkiksi blogipostaus. Koska OKF:ssä ei ole palkattua henkilöstöä, lobbaaminen tapahtuu hajautetusti ja vapaaehtoispohjalta. Joka tapauksessa olisi hyvä yhteisönä sitoutua tiettyihin tavoitteisin 


National action plan:
Lausunnot, mitä lausuntoja on annettu? (Virastojen, ministeriöiden, kuntien ja liikelaitosten julkaistava omilla sivuillaan vs. kansallinen lausuntopankki - datasta aggregoitavissa)
Lausunnolla olevat asiat, mitä asioita on lausunnolla, missä aikataulussa?
Datan avaaminen, mitä dataa on avattu?
Prosessit ja ketä omistaa?

Ryhmä 1 - UK:n toimenpiteiden läpikäynti,  https://www.gov.uk/government/consultations/open-government-partnership-uk-national-action-plan-2013/open-government-partnership-uk-national-action-plan-2013-to-2015#fiscal-transparency-helping-citizens-to-follow-the-money

Matti Kinnunen
Joonas Pekkanen
Jaakko Korhonen
Pekka Koponen

Poimittiin seuraavia toimenpiteitä, jotka voisivat olla relevantteja:

Korruption vastainen taistelu ja päätöksenteon läpinäkyvyys (löytyy joukkoenkelistä, http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3131)
Sitoudutaan avoimeen lobbaajarekisteriin noudattaen kansainvälisiä parhaita käytäntöjä. 
Tarkempaa kuvausta: Parhaita käytäntöjä lobbausrekisteriin kerättävistä tiedoista http://sunlightfoundation.com/policy/lobbying/guidelines/
UK:n sitoumus: The UK government will, for the first time, bring together all of the UK’s anti-corruption efforts under one cross-government anti-corruption plan.

Yritysten omistustiedot (löytyy joukkoenkelistä, http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3132
Sitoudutaan siihen, että yritysten ja muiden yhteisöjen päätöksentekjijätiedot sekä omistustiedot julkaistaan avoimena datana.
Tarkempaa kuvausta: Pyritään parhantaamaan Suomen pisteytystä: http://registries.opencorporates.com/jurisdiction/fi. UK on sitoutunut julkaisemaan avoimena datana yritysten omistajatiedot. Pyritään olemaan nopeampia ja avoimempia kuin muut maat. UK:n sitoumus: The UK government will lead by example by creating a publicly accessible central registry of company beneficial ownership information. The registry will contain information about who ultimately owns and controls UK companies.

Väärinkäytösten ilmiantajien suojeleminen(löytyy joukkoenkelistä, http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3134)
Sitoudutaan luomaan tarvittava lainsäädäntö, jolla turvataan henkilöiden mahdollisuus ilmiantaa yrityksissä ja julkishallinnossa tapahtuneista väärinkäytöksistä, riskeistä ja huonoista käytännöistä ilman pelkoa seuraamuksista. 
UK:n sitoumus: "The UK government is committed to ensuring a strong legislative framework to encourage workers to speak up about wrongdoing, risk or malpractice without fear of reprisal."

Kaivannais- ja energiateollisuuden avoin data (löytyy joukkoenkelistä: http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3135
Sitoudutaan julkaisemaan kaivannais- ja energiatoimialojen ja yritysten ajantasaista avointa tietoa.
Tarkempaa kuvausta: Pyritään kansainväliseen edelläkävijäasemaan datan avoimuudessa ja reaaliaikaisuudessa nostamalla G8 Open Data Charterin -periaatteissa määriteltyä rimaa.
UK:n sitoumus: The UK government will implement and internationally champion a global standard of financial transparency and accountability in the extractive industries (oil, gas and mining) on the part of governments and companies, in line with the principles in the G8 Open Data Charter.

Makean veden varannot?

Avoimet hankinnat ja sopimukset - Open contracting 12.1 (löytyy joukkoenkelistä: http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3133
Sitoudutaan avoimien hankintojen kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin hankintalain uudistamisen yhteydessä. Hankintalaista tehdään yhteensopiva Open Contracting Global Guidelines -periaatteiden (http://ocds.open-contracting.org/standard/r/0__3__2/) ja Procurement Open Data Guidelines -periaatteiden kanssa. (http://assets.sunlightfoundation.com.s3.amazonaws.com/policy/procurement_open_data_guidelines.pdf ja http://sunlightfoundation.com/procurement/opendataguidelines). UK: sitoumus: The UK government endorses the principles of open contracting. We will build on the existing foundation of transparency in procurement and contracting and, in consultation with civil society organisations and other stakeholders, we will look at ways to enhance the scope, breadth and usability of published contractual data.

Kehitysavun läpinäkyvyys - Aid transparency 14.1 http://joukkoenkeli.fi/#!/dream/3130/task/3137
The UK government will show leadership in transforming the transparency of global development assistance by publishing information on official development assistance (ODA) in line with the International Aid Transparency Initiative (IATI) Standard, so that UK assistance can be tracked through the delivery chain.

Lainvalmistelun ja viranomaisohjeiden avoimuuden kehittäminen 

Lainsäädäntövalmistelu lausuntokierroksineen vähintään viranomaisen verkkosivulle; lausuntomenettely Otakantaa.fi hin
Sitoudutaan valmistelemaan viranomaisten laatimat menettelyohjeet avoimesti: lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot julkaistaan viranomaisen verkkosivulla. Sitoudutaan käymään lausuntomenettely Otakantaa.fi / lausuntopalvelu.fi -sivulla. 

Kuntien viranhaltijoiden päätökset julkaistaan avoimessa rajapinnassa (vrt. Open Ahjo).

UK:n sitoumus aiheesta: The UK government will publish legislation in a draft format on GOV.UK whenever appropriate, in order to enable and promote public involvement and engagement in proposed changes to the law.

Kansalliset tietovarannot - National Information Infrastructure 1.1
UK:n sitoumus: The UK government will continue to develop and list an inventory of all the datasets it owns, whether published or unpublished, in order to identify the National Information Infrastructure (NII) – the datasets which are likely to have the broadest and most significant economic and social impact if made available. The identification of the NII will facilitate discussions to prioritise the release of these datasets.

Kunnallisen datan avaaminen - Local Authority Transparency Code 3.2
The UK government will issue a Local Authorities Data Transparency Code requiring local authorities to publish key information and data. This will place more power into citizens’ hands and make it easier for local people to contribute to the local decision making process and help shape public services.


Ryhmä 2 - Open Gov Guiden läpikäynti, http://www.opengovguide.com/
(ei tehty)


Ryhmä 3 - Yhteistyön ja kampanjan ja lobbauksen suunniitelu - miten nämä vaatimukset saadaan läpi hallitusohjelmaan
Jarkko Moilanen

Jakelukanavat
Puoluetoimistot
Viranomaisorgansaatiot
#Avoinsuomi14 jälkimarkkinointikanavien hyödyntäminen
Demokratiapäivänä lanseeraus teemoista?
VNK

Minimimäärä konkreettisia tavoitteita julkilausumana OKF-blogista, avoimuusagenttien edistettäväksi

Vaalikoneisiin kysymykset 4-5 kohdan tavoitteista.

Moniäänisyys, osallistetaan toimijoita ajamaan samaa asiaa.
>hajautettu, rinnakkainen lobbaus. Pitää saada muut lobbaamaan samoja asioita. 
>VNK, erityisavustajat, puolueet, avoimuusaktiivit
Avoin osallistaminen ja suora, avoin haastaminen.
> Eri tahojen osallistaminen
Muutosagenttiverkosto ja virkamiesverkosto. Sosiaalinen media.
Puolueiden  osallistaminen keskusteluun edustajien ja julkisten vaikuttajien  kautta. Otso Kivekäs, Jyrki Kasvi, Mikael Jungner, Oras Tynkkynen, Nils  Torvalds, [jatka listaa]...
Rohkeasti avoin suomi vs nössösuomi. Lista puolueista ja organisaatioista jotka sitoutuu mihin tavoitteisiin:
    Open Knowledge Finland
    COSS
    Avoin ministeriö
    Transparency

Muototasiat
>hallitusohjelman avoimuustavoitteet pitää tekstinä kirjoittaa niin valmiiksi, että ne ovat copy-pastettavissa eteenpäin

Uusi hallitus 

Pyritään siihen, että asia olisi puolueiden kanssa etukäteen käsitelty

Lista baby stepseistä, konkreettinen avatuin esimerkein

Aikataulu
2015 kesäkuu uusi hallitus
huhtikuu neuvottelut/vaalit
...

Ryhmä 4 - Olemassaolevien avoimuuden esteiden määrittely
Ville Venäläinen
Sami Majaniemi
Johanna Kotipelto
Antti Halonen

Julkisuuslain mukainen toiminta. Suomi - ollakseen avoin, lupa olla avoin pakko/velvollisuus olla avoin.
Tietopyyntömittari: monta pyydetty, montako vastattu.

Asiakkaan kokemus niin että virkamiehet tunnistavat olevansa palvelutuotannossa kansalaista varten. OGP työkalupakki? Milloin ollaan asiantuntijana, milloin asiakaspalvelussa, milloin palvelutuotannossa, milloin tehdään tutkimusta jne
kohtaamiskyselymittaus kansalaisten saamalle palvelulle. (=> mitattavuus ajan yli siitä, kuinka esim. selkeä kieli on kehittynyt)
http://www.nhs.uk/Service-Search/performance/search

Julkisten dokuemttien proaktiivinen avaaminen viranomaisten toimesta, tietopyynnöt ei asiakkaan kannalta ole oikea tapa.

Prosesin kaavioina ja prosessin omistajan nimeäminen
lausuntomenettelyn avaaminen.
Virastojen sisäinen, välinen ja kansalaisille julkaiseminen oikea-aikaisesti niin että yleisön vaikuttavuus ja silmäparit kohdistuu hankkeisiin sellaisissa vaiheissa jotka vaikuttavat hankkeisiin.

Avoin päätöksenteon tietojärjestelmä koko julkishallinnolle käyttöön.

Suomi kampanjoi EU:n OGP liittymisen puolesta.

Pääteemat
Hallinto mahdollistajana
Avoin data
Valvontakeino, jolla valvotaan ja ohjataan virastoja läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Avoimen tiedon ohjelman tekemä kysely, mitä virastot aikovat tehdä avoimuuden edistämiseksi.

Jokainen merkittävä lainsäädäntö- ja kehityshanke on julkaistava ja avattava avoimelle keskustelulle internet-palvelussa. Tämä oltava hallitusohjelmissa ja virastokohtainen päätös. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat jo näin päättäneet.
(tähän jo kaikkien kansliapäälliköiden sitoumus 2012, mutta syytä tuoda esiin hallitusohjelmassa, että toteutuisi)

Ogranisaatioiden sitoutumisesta voidaan tehdä indeksi, vastaava kuin https://index.okfn.org/country/. Census-sovellus löytyy avoimena lähdekoodina.

Valtionavustukset avoimuuden toimijoill

Avoimuus eduskunnassa
 - valiokuntatyöskenetelyn avoimuus
 
Hankintaprosessin avoimuus

Virastojen ja ministeriöiden välinen avoimuus

2017 satavuotisjuhlat ja avoimuus-teema?

Tietosuojavaltuuten rinnalle avoimen tiedon valtuutettu?
-> naseva nimiehdotus, esim. Tietotuojavaltuutettu? Tiedontuojavaltuutettu?

"Open by default" - hyvän hallinnon uusimmaksi periaatteeksi
- tiedotetaan ja koulutetaan virkamiehiä, kaikki mikä ei ole erikseen ei-julkista julkaistaan
Dokumenttien  avoimuus julkisuuslain mukaiseksi. "open by default" ogp ohjelman mukaan. Eli niin että dokumentit valmistuttuaan julkaistaan  internet-palvelussa. Tämä on jo UK:ssa kampanja.

-  Mitä voitaisiin poimia UK:n action planista: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317867/NAP_milestone_progress_summary_june_2014.csv/preview

- Open Goverment Guide: http://www.opengovguide.com/

-  Aiempia muistiinpanoja: https://docs.google.com/document/d/1fCxmZ8gWV3DC3VozKEtMnYaYaAp7j5-A55qsCfXZg7w/edit?usp=sharing

-  Dokumentti, johon voidaan luoda lopullinen hallitusohjelmaluonnos: https://docs.google.com/document/d/1kZEvxdRR5K-NXQvgGm5paSJ3YJnywlAkKUXCt1Y_y7A/edit?usp=sharing

Tavoitteena luonnostella priorisoituja ehdotuksia toteutuskelpoisiksi avoimuuden edistämistoimenpiteiksi. Lopputulosena syntyy yksi A4:lle mahtuva "lobbauspaperi", jota viestitään, kun eduskuntavaalien tulokset selviävät ja seuraavan  hallitusohjelman laatiminen alkaa.

Esitys heijastaa avoimen tiedon yhdistyksen sääntöihin ja arvoihin kuvattua tavoitteenasetantaa ja arvomaailmaa http://okf.fi/visio_ja_arvot

Open Knowledge Finland on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avoimen tiedon edistämiseen sitoutunut yhdistys jonka ensisijainen tehtävä on yhdistää avoimuuden toimijoita.
Avoin  tieto ry lähtökohta on että haluamme avoimen tiedon olevan  tulevaisuudessa valtasuuntaus, yhtä luonnollinen ja tärkeä jokapäiväistä  elämää ja organisaatioiden toimintaa kuin vihreät arvot ovat nykyään.  Avoimuuden liikkeen asiat kuuluvat jokaisen puolueen  hallitusohjelma-agendalle, vastaavalla tavalla kuin muutkin kestävän  kehityksen aiheet.

Open Gov Guiden teemat:

Suomeksi:
    Läpinäkyvyys ja vastuullisuus
    Taloustiedot
    Kansalaisten osallisuus
    Hallinnon avoin data
    Julkiset hankinnat
    Julkiset palvelut
    Julkisuus ja tiedonsaanti
    Ilmiantajien suojeleminen