This is a read only archive of pad.okfn.org. See the shutdown announcement for details.

datajournalismi-kurssirunko Tavoitteena on luoda datajournalismin koulutukseen modulaarinen  kurssirunko ja suomenkieliset avoimet kaikkien käytettävissä olevat  opintomateriaalit, joidenka laatu kehittyy jatkuvasti, kun useat  organisaatiot, kouluttajat ja opiskelijat käyttävät niitä. Mallia  voidaan ottaa Rails Girls konseptista, jolla on yhteisiä  opetusmateriaaleja ja yhteinen brändi, mutta koulutuksia tehdään  paikallisesti paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

Ketkä mukana?
Mitkä ovat keskeisiä datajournalismin oppisisältöjä?
Alempana  tässä dokumentissa on jo toteutuneiden tai suunnitteilla olevien  datajournalismin kurssin runkoja - löytyisikö näistä keskeisiä  oppisisältöjä, joihin liittyviä materiaaleja (luentovideot, artikkelit,  linkkilistat, kalvot, harjoitukset, tutoriaalit jne.) voisi ja  kannattaisi alkaa laadukkaasti yhteistuottamaan?


Opetusvideot
Tutoriaalit
Kohderyhmät
Mistä dataa
Vertaisoppiminen ja keskustelu
Muita huomioita
Miten homma käytännössä tehdään?
Ajatuksena  on ollut koota Wikiopistoon modulaarinen kurssirunko, jota voisi  soveltaa eri laajuisille kursseille. Tutoriaalien, linkkilistojen ja  muiden materiaalien ylläpitoon voidaan kääyttää muitakin työkaluja,  kuten Diigo, Google Drive etc. Datajournalismi.fi sivustolle annetaan  halukkaille kirjoitus- ja hallinnointioikeuksia, se voi toimia  sisäänheittosivuna. Mutta nämä ovat siis vain muutaman ihmisien  miettimiä ajatuksia...


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Otavan opiston datajournalismin kurssi k 2013 (Heidi Kähkönen)
http://www.facebook.com/groups/411770002243003
http://www.eventilla.com/datajournalismi2013/

Otavan  Opisto järjestää keväällä 2013 datajournalismin kurssin. Kurssi sopii  journalisteille, freetoimittajille, journalismin opiskelijoille,  ohjelmoijille sekä kaikille avoimesta datasta ja journalismista  kiinnostuneille henkilöille. Kurssi on mitoitettu siten, että se on  mahdollista suorittaa muun opiskelun tai työnteon ohella.

Kurssin  tavoitteena on oppia ymmärtämään ja hyödyntämään datajournalismin  keinoja osana journalistisia prosesseja. Kurssin aikana tehdään oma  datajournalismin juttu, joka lähtee liikkeelle datan hankkimisesta ja  muokkaamisesta ja päättyy jossain mediassa julkaistavaan journalistiset  standardit täyttävään artikkeliin.

Kurssin ohjaajana toimii  toimittaja Heidi Kähkönen, lisäksi kurssilla on vaihtuvia  luennoitsijoita datajournalismin eri aihepiireistä.

Otavan Opiston datajournalismin kurssi, kevät 2013

Ohjaajat: Heidi Kähkönen, Antti Poikola
Vierailevat  luennoitsijat: Konsta Erola (Excel), Jens Finnäs (Toimittajasta  datajournalistiksi), Konsta Raunio (Koodausta toimittajille), Tuomas  Ryhänen (Koodausta toimittajille), Teemo Tebest (Johdatus  datajournalismiin)
Orientaatio: 7.2.2013

OHJELMA
Intensiivialoitus

Perjantai 15.2.

Luento: Datajournalisti Teemo Tebest Ylen PlusDeskistä näyttää, miten data taipuu (case-esimerkkejä ja demo)
Keskustelu:  mitä on datajournalismi, miksi sitä tehdään, milloin kannattaa tehdä  datajournalistinen juttu. Tehtävä 1:n läpikäynti: hyviä ja huonoja  ddj-esimerkkejä.
Luento: Datajournalistinen prosessi alusta loppuun.
Harjoitus: Data journalism is the new punk.

Lauantai 16.2.

Luento: Antti Jogi Poikolan Avoin data, julkisuuslaki, tietopyynnöt
Omien juttuideoiden esittely, ryhmäytyminen, juttujen käynnistäminen
Luento:  Datajournalistin tiedonhankinta. Mistä tietoa löytyy, tiedon tuominen  Google Spreadsheetsiin/Exceliin. Pienet aputyökalut, kuten Chrome  Scraper.


Luennot

Etäluento 1: Datajournalistin tiedonhankinta 21.2.
Luento: Ideasta datan keräämiseen. Tutustutaan tietokantoihin, kuten Tilastokeskuksen StatFiniin ja THL:n SOTKAnetiin.

Lähiluento 1: Koodausta toimittajille 28.2.
Valmistautuminen: Codecademyn HTML Basics ja vapaaehtoisena Introduction to JavaScript
Tietotekniikan  opiskelijat kertovat nettisivujen rakenteesta ja selittävät teknisiä  termejä, eli "datajournalismin sanastoa". Mitä on screen scraping?  Tutustutaan selaimien kehittäjätyökalut, Chrome Scraper. Ryhmien omien  ideoiden viilausta.

Etäluento 2: Toimittajasta datajournalistiksi, vierailijana Jens Finnäs 7.3.
Valmistautuminen: Tutustutaan Jens Finnäsin Dataist-blogiin. Mietitään, mitä halutaan vierailijalta kysyä.
Jens Finnäs kertoo, kuinka hänestä tuli datajournalisti ja millainen oppimisprosessi on ollut.

Etäluento 3: Datan visualisointia 1, Tableau Public ja Gephi 21.3.
Valmistautuminen: Journalism in the age of data -video ja Hans Roslingin TED-talk
Harjoittelua  Tableau Publicilla ja Gephillä. Tableau-tutoriaalit (30 min) ja  harjoitus. Gephi-livedemo. (Myöhemmin julkaistu Gephi-tutoriaali  opettelun tueksi.)

Lähiluento 2 27.3.
Exceliä toimittajille. Käytännön harjoittelua yhdessä Excel-gurun opastuksella.

Vierailu: Hacks&Hackers Helsinki 28.3.

Etäluento 4 Visualisointityökaluja 2, Google Fusion Tables 4.4.
Tutustutaan  Informaatiomuotoilu.fi -blogiin. Esitellään muita hyviä  datavisualisoinnin lähteitä. Aiheena mikä visualisoinneissa voi mennä  pieleen, mikä visualisoinnin keino sopii millekin datatyypille.  Työprosessin dokumentoinnin tärkeys. Teoriaa koropleettikartoista  (johdanto Fusion Tablesiin). Fusion Tables -harjoitus.

Lähiluento 3: Ryhmätöiden edistämistä. 11.4.

Lopputapaaminen 18.4.
Katselmus: mitä on saatu aikaan.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

JOUS038 Datajournalismi 5 op
15.1.-7.3.2013
Fb-ryhmä: http://www.facebook.com/groups/511262615585112/

Datajournalismin  pilottikurssi käsittelee datajournalismin teoriaa ja parhaita  käytäntöjä. Datajournalismi ymmärretään osaksi tutkivan journalismin  traditiota, joka pyrkii hyödyntämään laajoja tietoaineistoja ja  käyttämään hyväksi uusia digitaalisia työkaluja ja -ohjelmia.  Datajournalismin kurssin päätarkoituksena on tuottaa yksin tai yhdessä  parin kanssa datajournalistinen tuotos ja juttuprosessin analyysi.  Datajournalistisen jutun deadline on 28.2.2013 ja raportin 31.3.2013.  Datajournalismin kurssilla vierailee muutamia datajournalismin  asiantuntijoita. Kurssilla hyödynnetään aktiivisesti sosiaalisen median  oppimisympäristöjä. Pakollisena kurssin oheiskirjallisuutena on Data  Journalism Handbook (2011) http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/


1. Johdanto datajournalismiin

Ti 15.1.2013: 14.15 - 15.45 : Tutkivan journalismin traditio I
To 17.1.2013: 10.15 - 11.45 : Datajournalismin historia
Ti 22.1.2013: 14.15 - 15.45 : Tutkivan journalismin traditio II
To 24.1.2013: 10.15-11.45 : Datajournalismin malliesimerkit

2. Datajournalismin aineistot ja työkalut

Ti 29.1.2013: 14.15 - 15.45 : Datajournalismin aineistot
To: 31.1.2013: 10.15 - 11.45 : Avoin data
Ti: 5.2.2013: 14.15 - 15.45 : Datajournalismin perusverkkotyökalut
To: 7.2.2013: 10.15 - 11.45 : Verkostonanalyysi ja visualisointi

3. Datajournalismin juttuprojekti: Jyväskylän kaupunki

Ti: 12.2.2013: 14.15 - 15.45 : Datajournalistisen jutun ideointi
To: 14.2.2013: 10.15 - 11.45 : Aineiston hankinta
Ti: 19.2.2013: 14.15 - 15.45 : Jutun teko
To: 21.2.2013: 10.15 - 11.45 : Jutun viimeistely ja interaktiivisuus

4. Palaute
To: 7.3.2013: 10.15-11.45  & : Palaute

--------------------------------------------------

Datajournalismin verkkokurssi 2011
Otavan Opisto syksy 2011
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Au5B9VrRkisPdHZIMVJFS3JKS0Z5NE8yaVdMMEJDTVE&output=html


Datajournalismin päivä - intensiivinen sukellus datajournalismin eri teemoihin
Päivän ohjelma ja videotallenteet    http://datajournalismi.fi/pages/datajournalismin-paiva

1. Etätapaaminen
Kurssikäytännöt (Antti Poikola)
Kurssin ohjeistus ja verkkotilat    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/ensimmainen-etatapaaminen-7-10-klo-14-00

2. Etätapaaminen: Mitä on datajournalismi?
Antti Poikola Otavan Opisto
Ennakkotehtävä - etsi datajournalistinen juttu    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/ensimmainen-viikkotehtava

3. Etätapaaminen: Juttuprojektien läpi käynti ja ohjaus
Ennakkotehtävä - kurssityön ideointi    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/toinen-etatehtava-kurssityon-datajournalistinen-juttu-ideointi-pr

4. Etätapaaminen: Oikeudellinen näkökulma datan käytöön journalismissa 
Ville Oksanen - Aalto Yliopisto
Ennakkotehtävä - kosketus dataan    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/kotitehtava-kosketus-dataan

5. Etätapaaminen: Oikeus saada julkishallinnon dataa
Jarno Liski
Ennakkotehtävä - datajournalismin kurssin lukulista    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/datajournalismin-kurssin-lukulista

6. Etätapaaminen: Datajournalistin työkaluja - pitääkö journalistin osata ohjelmoida?
Jens Finnäs
Ennakkotehtävä - työkalujen kokeileminen    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/datajournalismin-kurssin-tyokalulista

7. Etätapaaminen: Datajournalismin työprosessi - käytännön kokemuksia
Esa Mäkinen - Helsingin Sanomat
Ennakkotehtävä - jutun kirjoittaminen alkuun    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/kotitehtava-jutturunko

8. Etätapaaminen: Joukkoistaminen datajournalismissa
Tanja Aitamurto

9. Etätapaaminen: Tilastografiikka ja visualisoinnin sudenkuopat
Heli Mikkelä - Tilastokeskus
Ennakkotehtävä - tiedon visualisoinnin analysointi    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/ennakkotehtava-tiedon-visualisointia-koskevaan-opintosessioon

Etäohjaus: Jutun viimeistely


Lähipäivät: Jutun julkaisu ja päätöstyöpaja
Päätöspajan ohjelma ja ilmoittautuminen    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi2011s/forum/topics/paatostyopaja-9-10-12-otavan-opisto


--------------------------------------------------


Datajournalismin työkalut verkkokurssi 2012
Otavan Opisto kevät 2012

Oriantaatioluento
Antti Poikola esittelee edellisen datajournalismin kurssin kokemuksia datajournalismin yliopistokurssin opiskelijoille
Verkkoluento (vapaaehtoinen oriantaatio - ei kuulu kurssiin)

1. Etätapaaminen
kurssikäytännöt (Antti Poikola)
Ensimmäinen viikkotehtävä - Tietopyyntö    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/tietopyynto

Lähipäivät: Datajournalismin kurssin aloituspaja
Datajournalismin kurssin aloituspaja    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/aloituspaja-17-18-2-otavan-opistolla

Avoin data ennakkotehtävä    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/avoin-data-ennakkotehtava

2. Etätapaaminen: Mistä dataa - avoin data ja julkinen data
Ennakkotehtävä - Datajournalismin lukulista    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/artikkeleita-datajournalismista-lukulista

3. Etätapaaminen: Ruudunraavintaa ilman ohjelmointia - Needlebase

4. Etätapaaminen: Taulukkolaskenta - perustyökalu datan käsittelyyn
Lisää taulukkolaskenta -aiheiset kysymykset tänne    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/taulukkolaskentaohjelmat

HsOpen: Vapaaehtoinen excursio HsOpen -tapahtumaan
Ilmoittautuminen tapahtumaan tammikuun lopussa, eli ennen verkkokurssin alkua!

5. Etätapaaminen: Datan siivousta tehokkaasti - Google Refine

6. Etätapaaminen: Mitä on vuotojournalismi?
Mikko Nyman VRLeaks
Mitä on vuotojournalismi? - keskustelua    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/vuotojournalismi

7. Etätapaaminen: Karttavisualisointeja ilman ohjelmointia - Google Fusion Tables
Lisää Fusion Tables -aiheiset kysymykset tänne    http://mediapaja.ning.com/group/datajournalismi/forum/topics/fusion-tables

8. Etätapaaminen: Vuorovaikutteisia visualisaatioita helposti - Tableau Public

9. Etätapaaminen: Verkostoanalyysi - Gephi

10. Etätapaaminen: Vaalijournalismi ja datajournalismi - Kunnalisvaalit 2012

Etäohjaus (2 vk.)


--------------------------------------------------


Datajournalismin intensiivipäivä mediataloille (Jogi / Jarno)
Pidetty: Otavamedia, Yle, Kaleva, STT, Keskisuomalainen...

Työpajapäivä (klo 9:30 - 16:30)
--------------------------------------------------


Oma data mukaan työpajapäivä
Antti Poikola vetänyt STT:lle keväällä 2013

Datajournalismikurssin  "oma data mukaan" -työpajapäivässä siivotaan, muokataan ja analysoidaan  tuutoreiden avustuksella kunkin omaa dataa. Tavoitteena on, että  työpajapäivän jälkeen keskeiset datan analyysitulokset olisivat käsillä  ja sen pohjalta on mahdollista halutessanne kirjoittaa itse juttu. On  erittäin suositeltavaa, että työpajapäivässä tehdään töitä pareittain.  Alla on ohjeistus datan hankkimisen ja juttuprojektin suunnittelun  ennakkotehtävään, joka pitää olla tehtynä ennen itse työpajapäivää.

Sama ohjeistus myös kalvomuodossa osoitteessa: http://bit.ly/oma_data_mukaan

Datalähtöinen ja aihelähtöinen lähestymistapa:
Oma  data mukana tarkoittaa sananmukaisesti, että työpajapäivään tultaessa  jokaisella tulee olla mukana (esim. ladattuna muistitikulle) ne  aineistot, joita haluaa työstää eteenpäin, sekä suunnitelma niiden  työstämisestä. Jos tulee vain idean kanssa tyyliin "haluaisin tutkia  puukäsitöitä harrastavien nuorten miesten alueellisia hyvinvointieroja"  menee työpajapäivä helposti pelkkään aineistojen etsiskelyyn.

Aloitusluennolla  esittelin Journalisti -lehden 18/2012 [1] jutun mukaisen  datajournalistisen prosessin, joka voidaan aloittaa joko datalähtöisesti  tai aihelähtöisesti. Nyt harjoitusmielessä voi olla helpompaa lähestyä  omaa projekti-ideaa datalähtöisesti tai ainakin tehdä suunnitelma B  siltä varalta, jos omaan aihelähtöiseen ideaan ei löydykään sopivaa  dataa.

[1] https://journalistiliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a391a08899d4a032fdc1276c0967a9bb/1366724798/application/pdf/10729035/journalisti%2018%202012%20s.10-14.pdf

Mistä liikkeelle ideoiden haussa:
Ennakkotehtävä
Tee  tai tehkää pareittain oman datajournalistisen juttuprojektin  suunnitelma vastaamalla seuraaviin kolmeen kysymykseen ja lähettämällä  vastauksenne sähköpostitsen kurssin ohjaajalle

1. Käytettävä data
2. Kysymykset datalle
3. Haluttu lopputulos
Lähetä aineistot (liitteenä) tai linkit  ladattaviin aineistoihin kurssin ohjaajalle. Kirjoita samalla auki  kysymykset ja haluttu lopputulos, niin ohjaaja voi jo etukäteen  varmistaa, että suunnitelmanne on toteuttamiskelpoinen.

Lopuksi:
Älä  haukkaa liian isoa palaa, kyseessä on kuitenkin vain harjoitustyö,  jonka ensisijaisena tarkoituksena on oppiminen. Jos sivutiotteena syntyy  julkaistava juttu se on toki erittäin hyvä ja varmasti palkitsevaa,  mutta ei pakollista.


--------------------------------------------------
Olikos tästä jo toinenkin toteutuskerta?

Dataa, ei dadaa - Datajournalismin kurssi ja workshop Haaga-Helian opiskelijoille
Fb-ryhmä: http://www.facebook.com/groups/212081825591654
Eteneminen: Luennot (4 x 2 h) - workshop (6-8 h) - ryhmätyöaika (1 kk) - lopputapaaminen
+ Jatkuvaa keskustelua, osallistumista Facebook-ryhmässä
+ Materiaalit etukäteen

Muutama selittävä sana:
----

Luento 1. Johdatus datajournalismiin
Kokenut  datajournalisti / muu dj-guru kertoo datajournalismin uusista tuulista  meillä ja muualla. Keskustelua ja  kysymyksiä datajournalismista.

Ennen tapaamista: Opiskelijat miettivät kysymyksiä etukäteen. Kysymykset kootaan Facebook-ryhmässä, toimitetaan puhujalle etukäteen.

Tapaamisen jälkeen:  Opiskelijat miettivät kymmenen itseään askarruttavaa kysymystä, joista  voisi tehdä datajournalistisen jutun. Jaotellaan ideat aihealueisiin.  Ideoita voi heitellä vielä vapaasti, toteuttamiskelpoisuutta ei tarvitse  tässä vaiheessa pohtia hirveästi.

+ Listataan kysymykset Google  Drivelle, jotta kaikki pääsevät katsomaan niitä. Selvitellään jo, keitä  kiinnostaa samat aiheet, eli ketkä voisivat ryhmäytyä workshopissa ja  tehdä yhteistyötä.


2. Exceliä ja Googlen työkaluja toimittajalle

Vetäjänä toimittaja Teemu Kammonen Uudesta Suomesta. Apuna Heidi.

Ennen tapaamista: Otava-opiston Excel-tutoriaali ja Google Refine -tutoriaali. Muita tutoriaaleja?

Tapaamisen jälkeen:  Opiskelijat palaavat keksimiinsä juttuideoihin. Mietitään, miten  kysymyksiin voisi vastata, eli mitä dataa tarvitaan. Mitä tilastoja  aiheesta on olemassa? Opiskelijat selvittävät, mistä dataa saa.  Tarvittaessa tietopyynnöt. Data kerätään Excel-, tai Google Spreadsheets  -taulukkoon.

+ Luodaan ryhmät workshopia varten, mietitään julkaisualustaa, valitaan ryhmille vetäjät.


3. Koodaamista toimittajille
Opettaja Tikolta. Apuohjaajia Tikolta, mitä useampi sen parempi.
Koodauksen sanasto ja periaatteet. Kurkistus käytetyimpiin kieliin.

Ennen tapaamista: Tee Code Academyn n ensimmäistä sessiota.

Tapaamisen jälkeen: Kokeile Rubya, Pythonia tms. Esim. Tryruby.org.

+ Ryhmät tutustuvat kohdemediaan, nettisivujen rakenteeseen, mahdollisiin aiempiin dj-toteutuksiin


4. Tietokantoja toimittajille + screen scraping
Opettaja  Tikolta. Apuopena Heidi. Juttua tietokantojen rakenteista ja  toimintaperiaatteista. Tietokantojen linkittäminen uutissovelluksiin.  Haravoidaan dataa.

Ennen tapaamista:??

Tapaamisen jälkeen: Ryhmät valitsevat aiheen ja varmistavat ryhmän vetäjältä, että se on ok.


Workshop, 6-8 tuntia

Ryhmät  kokoontuvat (toimittajat, tikolaiset ja vetäjät, ehkä myös Metropolian  opiskelijat?) Pasilaan, varmistavat, että juttu on toteuttamiskelpoinen,  miettivät toteutustapaa ja visualisointia, jakavat tehtäviä, miettivät  näkökulmaa.

HUOM. Omat koneet mukaan, tarvittavat ohjelmat asennettuna.
+ Tarjolla pizzaa & sushia.


Ryhmien työskentelyaika (n 1 kk.)


Viimeinen kokoontuminen

Jutun täytyy olla valmis. Esitellään lyhyesti muille, kerrotaan prosessista ja siitä, mitä on opittu. Palaute kurssista.--------------------------------------------------Tampereen yliopiston vuoden 2012 kurssin runko "putsattuna" - linkit löytyvät alkuperäisestä kussirungosta: http://hlab.ee.tut.fi/piiri/groups/datajournalismi-2012/wiki/ohjelma

Viikko 1: Kurssin luonne ja sisältö

Johdanto datajournalismiin journalistin näkökulmasta
Jussi Pullinen (@JussiPullinen, aikapaha.net), uutispäällikkö, Helsingin Sanomat
Ks. Jussi Pullinen: Datajournalismia 1800-luvulta
Kurssin ohjelma, tavoitteet ja työmuodot, kurssin työkalujen tutoriaali 
Tehtäväksi toiseen tapaamiseen mennessä: tutustu Stanfordin yliopiston opetusvideoon: Journalism in the Age of Data

Viikko 2: Juttuprojektit käyntiin

Poimintoja datajournalismin päivästä ja kokemuksia ja esimerkkejä datajournalismista Suomessa
Antti Poikola (ks. esim. datajournalismi.fi -sivusto)

Tehtäväksi kolmanteen tapaamiseen mennessä: Etsi datajournalistinen juttu.
Tehtävänanto:  Etsitään googlettamalla tai muilla keinoin muutamia  datajournalistisia  juttuja ja valitaan niistä mieleisemme muille esiteltäväksi:
Viikko 3: Mistä dataa?

Avoin data yleisesti ja verkkodemokratian näkökulmasta
Raimo Muurinen, Avanto Insight
Etsi dj-juttu -tehtävän purku.
Työpaja juttuideoista.

Tehtävä seuraavaksi kerraksi: Juttuideoiden työstäminen

Viikko 4: Datajournalistinen työprosessi + juttuideoiden työstämistä

Datajournalistinen työprosessi
Esa Mäkinen, HS
Juttuideoita pienryhmissä. Juttuideoiden jalostamista joukolla ja pienryhmissä.

Tehtävänanto seuraavaksi kerraksi:
Viikko 5: Kohti välineitä 9-13

Työvälineiden läpikäyntiä
Jukka Huhtamäki, TTY
Työvälineitä: Kotitehtävien purku (koko porukka) 10-12/13
Kerätään listaa työvälineistä wikisivulle Datajournalismin välineitä.

Viikko 6: Juttuideat työstökuntoon

Ideoinnin  jatko koko porukalla ja pienryhmissä: ideasta aiheeksi JA  työsunnnitelmaksi (aihe, ydinsisältö, lähteet, työkalut, aikataulu ym.).
Juttukohtaisten työryhmien (sekaryhmät) muodostaminen. Ks. juttuideoita.

Tehtävä: Juttuprojektin työsuunnitelmien viimeistely jutturyhmissä.
Tehkää ryhmien ykkösjuttuideoista seuraava kuvaus:
Viikko 7: Tutkiva ja datajournalismi, päätökset juttuprojekteista

Juttusuunnitelmien käsittely ja vahvistaminen. HS Open -suunnittelu.

Viikko 8: Ekskursio HS-Openiin (Hki)

Ks. tiedote HS Next -blogissa sekä kutsu HS Openiin.

Viikko 9: Juttuprojektien datan esittely & arviointi

Viikko 10: Pienryhmätyöskentely, ei yhteistä kokoontumista

Viikko 11: Juttujen raakaversioiden/protojen esittely

Viikko 12: Viimeistellyn juttuversion esittely ryhmässä
Juttuprojektien raportointi (julkinen seminaari) & kurssipalaute


TAY:n kurssin huipputulos Käypähoitosuositukset ja sidonnaisuudet